Ženy, které investují a ženy, které neinvestují: jaký je mezi nimi rozdíl?

V jednom z našich předchozích článků jsme se zabývali problematikou investičního chování žen v porovnání s muži. Je to velmi aktuální a rozsáhlé téma a tak jsme se rozhodli v tomto článku dále odkrýt chování a charakteristiky žen, které se rozhodly investovat v porovnání se ženami, které neinvestují. Tyto charakteristické rysy okrajově porovnáváme s rysy mužskými.

Z předchozího článku na téma ženy a investování víme, že ženy jsou obecně od přírody rozvážnější a opatrnější než muži. Není tomu jinak ani při jejich rozhodování o finančních záležitostech. Jak se ale liší ženy investorky od žen, které neinvestují?

Investování vs. spoření

Z důvodu své opatrné natury mají ženy aktuálně tendenci spíše šetřit své finanční prostředky na vytváření rezerv pro zabezpečení, v první řadě sebe samých a s další perspektivou zabezpečení jejich budoucí rodiny.

Ženy, které se nakonec rozhodnou investovat jistou část svých finančních prostředků tak učiní přibližně v poměru zobrazeném na grafech níže.

Ženy

které investují

0%

z toho 18 % pravidelně

které neinvestují

0%

Muži

kteří investují

0%

z toho 29 % pravidelně

kteří neinvestují

0%

Chování žen, které se rozhodly investovat se liší od chování žen, které neinvestují a to v následujících aspektech.

Sebevědomí

Statistiky ukazují, že ženy, které investují, mají vyšší sebevědomí než ženy, které neinvestují. Tím, že podnikají aktivní kroky k tomu, aby si zajistili budoucnost, projevuje se to i ve zvýšení jejich celkové jistoty a sebevědomí nad běžný průměr. 37 % investorek má vyšší sebevědomí než je průměr, oproti 25 % žen, které neinvestují. Stále je to ale značně nižší než u mužů.

Ženy

investorky, které mají vyšší sebevědomí než průměr

0%

neinvestorky, které mají vyšší sebevědomí než průměr

0%

Muži

investoři, kteří mají vyšší sebevědomí než průměr

0%

neinvestoři, kteří mají vyšší sebevědomí než průměr

0%

Finanční plánování

Ženy, které se rozhodnou investovat, budou pravděpodobněji projevovat i vyšší úroveň finančního plánování a to hlavně z dlouhodobého hlediska. Toto plánování je v podobě podrobného finančního plánu s jasně stanovenými cíli. 78 % žen, které investují mají finanční plán a více než jedna třetina z nich má tento plán detailně rozepsaný.

Ženy investorky

mají finanční plán

0%

z toho 32 % má detailní plán

nemají finanční plán

0%

Ženy neinvestorky

mají finanční plán

0%

z toho 14 % má detailní plán

nemají finanční plán

0%

Ženy s vyšším sebevědomím než je průměr

mají finanční plán

0%

z toho 22 % má detailní plán

nemají finanční plán

0%

Ženy s nižším sebevědomím než je průměr

mají finanční plán

0%

z toho 14 % má detailní plán

nemají finanční plán

0%

Úroveň důležitosti, kterou ženy připisují finančnímu plánování, se v přímé úměře také projevuje i ve vyšší pravděpodobnosti životního plánování. 67 % žen, které investují a plánují finančně mají i životní plán, oproti 51 % žen, které neinvestují. Zde věk a výše příjmu investujících žen nemá prakticky žádný dopad na jejich postoj ke finančnímu plánování.

Tolerance rizika

Pro ženy, které investují se zvyšuje i jejich tolerance rizika. Toto je přímým důsledkem jejich zvýšeného sebevědomí a celkového pocitu jistoty. V tomto ohledu se investující ženy svým chováním přibližují k investičnímu chování mužů. Zvýšenou úroveň rizika spojují i s vyšší úrovní příležitostí, tzn. vyšší úrovní potenciálního zisku.

Ženy investorky

akceptují riziko

0%

spojují riziko s příležitostí

0%

Ženy neinvestorky

akceptují riziko

0%

spojují riziko s příležitostí

0%

Míra jistoty v budoucnosti

Ženy, které investují cítí vyšší míru zajištění pro jejich budoucnost a zároveň o něco vyšší míru finanční jistoty než cítily před rokem. Toto však neznamená, že přestávají být opatrné.

Ženy investorky

očekávají zlepšení finanční situace do 3 let

0%

si jsou jistější svou finanční situací

0%

Ženy neinvestorky

očekávají zlepšení finanční situace do 3 let

0%

si jsou jistější svou finanční situací

0%

Ženy investují a spoří ze stejných důvodů

Celkem jsou ženy motivovány investovat ze stejných důvodů jako jsou motivovány šetřit. Rozdíl je v tom, že investující ženy ušetří měsíčně proporčně více než ženy, které neinvestují a zároveň mají i jasněji stanovené finanční priority. Ženy, které mají i stanovený investiční plán investují více cíleně a smysluplně.

Zajistit si stabilní budoucnost je hlavním hnacím motorem pro ženy, ať už je to motivuje k pravidelnému spoření nebo rovnou k investování. Ženy, které investují, mají jasněji stanovené priority a cíle, což jim umožňuje investovat efektivněji. Jak jsme již zmínili výše, toto se odráží i ve zvýšeném sebevědomí a pocitu jistoty, což podporuje rozvoj dalších investičních aktivit a zvyšuje jejich celkový objem v ženské populaci.

V konečném důsledku investující ženy s jasně stanoveným finančním plánem také ušetří měsíčně vyšší částky než ženy, které neinvestují vůbec.

Jak jsme prokázali v článku, rozhodnutí žen investovat jasně zvyšuje jejich sebevědomí a tedy je podporuje plánovat aktivněji nejen finančně, ale také na životní úrovni. I když v menším počtu, ženy stále převážně považují investování jako aktivitu, která vyžaduje mnohem vyšší úroveň aktivního zapojení a vyžaduje více času a námahy než je jednoduché spoření na účtu v bance.

A co si z tohoto článku můžeme odnést? To, že se žena rozhodne investovat má za následek změnu jejího smýšlení a celkového přístupu ke všem aspektům jejího života, co jí umožňuje vytvoření stabilního finančního zázemí. Aktivní zapojení žen do světa investic přináší do této oblasti zcela nové perspektivy pro společnost jako celek a vytváří nové příležitosti, ze kterých můžeme profitovat opravdu všichni.

Na téma ženy a investování se můžete těšit také v našich dalších blogových článcích, které si budete mít možnost přečíst již brzy!

Seznam použité literatury:

Black Rock. 2023. Les femmes et l’investissement - tendances à travers l’Europe [online].  Dostupé zde.

Forbes. 2023. Women Invest Better But Less - Here’s Why [online]. Dostupné zde.

J. P. Morgan Asset Management. 2023. Les femmes et l'investissement [online]. Dostupné zde.

Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!
Chcete se dozvědět více ze světa investic a nemovitostí? Registrujte se zdarma na naši online konferenci!

Online konference

NA TÉMA

STABILNÍ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI NA DNEŠNÍM NEMOVITOSTNÍM TRHU

12. ČERVNA
18:00
ONLINE
1. ÚNORA
18:00
ONLINE

Registrujte sa zadarmo