Investiční chování žen vs. mužů

Jak jsme již zmínili v předchozích článcích na téma investování, chování každého z nás je v této oblasti velmi specifické a vždy závisí na našich osobních charakteristikách a preferencích jako jedinců.

Investování je důležité pro budování bohatství a zabezpečení si finanční stability v budoucnosti. Nicméně, muži a ženy mají tendenci přistupovat k investování jinak. Studie ukázaly, že muži a ženy mají odlišné investiční cíle, toleranci rizika, investiční styly a sebevědomí v investování. V tomto článku budeme prozkoumávat rozdíly v investičním chování mezi muži a ženami podle jejich charakteristických osobnostních rysů (viz tabulka níže) a přiblížíme také co to znamená pro výsledky jejich investičních aktivit.

Vlastnosti žen a mužů, tabulka

Různé faktory ovplyvňující rozhodování

Jedním z hlavních rozdílů v investičním chování mezi muži a ženami jsou jejich investiční cíle. Muži mají tendenci být více zaměření na generování vysokých výnosů a překonávání trhu. Jsou více nakloněni k investování do vysokorizikových investic, jako jsou individuální akcie a spekulativní investice.

Na druhé straně, ženy mají tendenci se zaměřit na dlouhodobou finanční bezpečnost a stabilitu, protože myslí víc na rodinu, což však může být stejně silná motivace i pro muže. Ženy tedy většinou investují do nízkorizikových, dlouhodobých investic, jako jsou podílové fondy a dluhopisy (které jako skupina v oblasti investic do nemovitostí nabízíme).

Ženy mají také tendenci držet vyšší podíl svých aktiv v hotovosti. Muži mají naopak sklon klást větší důraz na čistou efektivitu a rozhodují o investicích na základě historické výkonnosti volených aktiv.

Muži a ženy se také liší v toleranci rizika. Muži mají obvykle vyšší toleranci rizika a jsou více ochotni přijmout rizikové investice, které mají potenciál pro vysoké výnosy. Ženy mají nižší toleranci rizika a preferují investice, které jsou stabilnější a předvídatelnější. Tento rozdíl v toleranci rizika může vést k rozdílům v investičních rozhodnutích a finančních výsledcích jako je frekvence obchodování na finančním trhu nebo výnos z investice.

Dalším rozdílem v investičním chování mezi muži a ženami je jejich investiční styl. Muži mají tendenci přistupovat k investování aktivněji, často nakupují a prodávají investice a snaží se překonat trh. Ženy mají tendenci přistupovat k investování více pasivně, spoléhají se na dlouhodobé investice a diverzifikaci pro dosažení svých finančních cílů. Podle studií ženy při investování stráví i více času nad výběrem svých investičních možností a jsou opatrnější. Specifickou charakteristikou žen je i to, že umí mnohem klidněji a bez impulzivních úkonů přečkat období poklesu trhů.

Nakonec, muži a ženy se liší i v sebevědomí v investování. Muži mají tendenci být více sebevědomí v investičních rozhodnutích a jsou více nakloněni ke konzultování investičních informací s ostatními muži. Na druhé straně ženy mohou být méně sebevědomé v investování a mohou být více nakloněny k hledání poradenství od finančních poradců nebo přátel.

Obecně, oproti předchozím generacím, se ženy dnes zajímají mnohem více o investice než před tím a to už ve věku 20 - 30 let (mileniály: 63 % oproti generaci X: 28 % a baby boomerům: 16 %). Je to i díky zpřístupnění vzdělávání a to zejména v investičním a finančním sektoru, které byly dlouho považovány za “mužské”.

Vliv těchto rozdílů na finanční výsledky

Tyto rozdíly v investičním chování mohou mít významný vliv na finanční výsledky mužů a žen. Muži mohou mít tendenci generovat vyšší výnosy, ale také se mohou dostat do většího rizika, zejména pokud se nezvládnou řádně zaměřit na správu rizikového portfolia. Na druhé straně ženy mohou mít tendenci dosahovat menších výnosů, ale také mohou být méně náchylné ke ztrátám.

Zajímavé je, že i přesto, že ženy jsou méně sebevědomé v investování, celkově podle statistik dosahují vyšších a stabilnějších výnosů než muži (ročně o 0,4 % více v čistých výnosech, což je směrodatné hlavně z dlouhodobého hlediska).

Jak se inspirovat a optimalizovat své investování na základě těchto rozdílů?

Zde je několik tipů, na co se soustředit abyste mohli optimalizovat svou investiční strategii bez ohledu na to, zda jste muž nebo žena:

  • Stanovte si jasný investiční cíl: bez ohledu na to, zda jste muž nebo žena, měli byste mít jasný investiční cíl, abyste mohli lépe plánovat a spravovat své investice.

  • Diverzifikujte své portfolio: investujte do různých aktiv a tříd aktiv, abyste minimalizovali riziko ztráty.

  • Učte se o investicích: nezáleží na tom, zda jste muž nebo žena, měli byste se učit o investicích a sledovat trendy na trhu, abyste byli schopni lépe reagovat na jakoukoli vzniklou situaci.

  • Hledejte poradenství: pokud se necítíte dostatečně sebevědomí, obraťte se na odborníky nebo hledejte podporu od přátel nebo rodiny.

Jak jsme zmínili výše, investiční chování mužů a žen se může lišit v několika klíčových oblastech, včetně investičních cílů, tolerance rizika, investičního stylu a sebevědomí v investování. Tyto rozdíly mohou mít významný vliv na finanční výsledky obou pohlaví. Je důležité, abychom si byli vědomi těchto rozdílů a snažili se je vyrovnat, aby byly naše investiční rozhodnutí co nejefektivnější a ziskovější. Pokud byste se cítili ztraceni nebo nejisti ohledně svých investic, neváhejte nás kontaktovat na .

Celkově lze říci, že investiční chování mužů a žen se může lišit, ale to neznamená, že jedno pohlaví je v investování lepší než druhé. Výsledky závisí na mnoha faktorech, včetně individuálního stylu, cílů a zkušeností. Pokud se však budete vzdělávat a rozvíjet své investiční dovednosti, můžete dosáhnout úspěchu bez ohledu na to, zda jste muž nebo žena.

Seznam použité literatury:

BIRKEN, E. G., CURRY, B. 2021. Why women are better investors? [online]. Dostupné zde.

LIERSCH, M. 2015. Women and Investing: A Behavioral Finance Perspective [online]. Dostupné zde.

SoFi. 2013. Examining Male vs. Female Investment Behavior [online]. Dostupné zde.

Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!
Chcete se dozvědět více ze světa investic a nemovitostí? Registrujte se zdarma na naši online konferenci!

Online konference

NA TÉMA

STABILNÍ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI NA DNEŠNÍM NEMOVITOSTNÍM TRHU

12. ČERVNA
18:00
ONLINE
1. ÚNORA
18:00
ONLINE

Registrujte sa zadarmo