Postupné kroky k tomu, jak se stát rentiérem

Rentiér je slovo, které je v posledních letech skloňováno poměrně často a každý z nás se s tím s velkou pravděpodobností už v nějakém kontextu setkal. O tomto tématu si můžete poslechnout více i v našem vlastním podcastu, do kterého zavítal Ing. Martin Kořenek. Co to ale opravdu znamená být rentiérem a jak se jím postupně stát objasníme dále v tomto článku.

Samotné slovo rentiér pochází z francouzštiny a je historicky spjato s obdobím středověku, kdy rentiéři byli výhradně lidé vyšší vrstvy, tzn. pracující v bankovnictví nebo vlastnící statky.

Dnes tomu tak už není. Za rentiéra dnes považujeme člověka, který investuje a pravidelně z toho dostává pasivní příjem. Tento příjem se všeobecně nazývá renta. V dnešních poměrech jsou rentiéři lidé z běžné střední třídy, přičemž dosahují pravidelného příjmu, který bezpečně pokrývá jejich měsíční výdaje. Velká většina z nich má tento příjem jako sekundární, tzn., že chodí do práce, kde dostává regulérní příjem (aktivní).

Pasivní příjem je takový příjem, kvůli kterému nemusíme chodit každý den do práce. Je to příjem (výnos), kterého dosáhneme díky investovaným penězům, přičemž tento příjem vzniká jejich postupným zhodnocením.

Teď, když už máme definováno, co to znamená být rentiérem, podíváme se na možné kroky, které nám mohou pomoci se jím postupně stát. Tak jako drtivá většina věcí ve světě investování, i stát se rentiérem vyžaduje hlavně čas a čím dříve začneme, tím lepší předpoklady budeme mít k dosažení dobrých výsledků.

Příjmy, které rentiéři pobírají jsou nejčastější úroky z vkladů, výnosy z investice do akcií a dluhopisů nebo ještě výnosy z investování do nemovitostí a jejich pronajímání.

Kde začít?

Tak jak jsme již zmiňovali v předchozích článcích, investování je pro každého jeho specifická záležitost podle jeho osobních preferencí a očekávání. Ani při budování pasivního příjmu tomu není jinak.

Jaká jsou naše očekávání?

Úplně na začátku je třeba si ujasnit představu, kterou máme a cíle, kterých chceme dosáhnout. Tyto cíle by zpravidla měli brát v úvahu dlouhodobé hledisko v tom smyslu, že nemůžeme očekávat vela a příliš brzy, aby investice mohla “pracovat”. Takové cíle mohou například být zajištění finanční stability pro sebe a rodinu, pravidelný příjem navíc, koupě auta, koupě vlastní nemovitosti, začátek vlastního podnikání a další.

Jaké máme možnosti?

Dále je třeba zvážit možnosti, které nám jsou dostupné v našich specifických podmínkách. Mám rodinu, nebo nemám? Jakou rentu bych rád pobíral? Chci to jako zajištění finanční stability ještě vedle zaměstnání nebo jako můj primární zdroj příjmu? Jaké mám aktuální finanční zdroje? Jaký je můj majetek? Mám úspory? Jaký je rozdíl mezi tím, co vydělám a tím co utratím? Toto všechno jsou otázky, které je třeba si položit.

Strategické plánování

Hlavní je všechno dobře strategicky promyslet. Vědět, co aktuálně máme a kam se chceme dostat, abychom uměli zvolit ty vhodné nástroje pro nás. Pokud si chceme vybudovat pasivní příjem a stát se rentiérem, je třeba vše metodicky promyslet tak, abychom měli co nejméně práce později. Toto lze považovat jako "investiční plán", kterého bychom se měli celou dobu věrně držet. V momentě, kdy máme vše toto ujasněno a uvedeno do pravé míry, můžeme začít s realizací. Úplně jednoduše, takový plán sestrojíme tak, že si vypíšeme své měsíční příjmy a výdaje a na základě výsledku si pak stanovíme pro nás reálné a dosažitelné cíle.

Držet se plánu a zapojit kritické myšlení

I když je informovanost a vzdělanost v oboru důležitá, klíčovým je především náš přístup a odhodlanost. Rovněž nemůže chybět ani kritické myšlení, díky kterému jsme schopni nabývat kvalitní a užitečné informace, porovnávat souvislosti mezi jevy a na základě nich vznášet rozhodnutí. Užitečným nástrojem je Microsoft Excel (nebo jiná tabulková aplikace), pomocí které umíme efektivně řídit své náklady. Trpělivost by nám taky neměla chybět.

Využití cizích zdrojů

Co se týká finančních aspektů, i kdybychom si mohli myslet právě opak, je žádoucí využívat služeb finančních institucí a nebát se dluhu. Schopnost umět využít cizí kapitál je velká přidaná hodnota.

Postup jak se stát rentiérem

Stát se rentiérem investováním do nemovitostí

Smysl vidíme obzvláště v tom, stát se rentiérem investováním do nemovitostí s cílem je dál pronajímat, protože jde o stabilní aktiva, která nepodléhají příliš dramatickým výkyvům na trhu na rozdíl od jiných aktiv. Jsou tedy do značné míry spolehlivé.

Stát se rentiérem investováním do nemovitostí přináší s sebou výhody oproti jiným aktivům:

  • snížení rizika - nemovitosti se obvykle časem zhodnocují a přinesou nám výnosy, i když naše investice do vlastního kapitálu nebo do cizích zdrojů nemusí,

  • možnost zástavby - svou nemovitost můžeme například zastavit úvěrem proti nemovitosti a získat finanční prostředky na další investování podle její hodnoty,

  • když už jednou začneme, peníze se obrazně řečeno“zhodnocují samy”,

  • jistota a zabezpečení.

Vytváření pasivního příjmu investováním do nemovitostí je výhodné právě v tom, že pokud si na začátku procesu dáme záležet, tak s menšími kontrolami a úpravami později dokážeme vše nastavit tak, aby to fungovalo zjednodušeně řečeno “samo”, tzn. s minimálními zásahy z našé strany.

Element času také přinese výhodu složeného úročení (úroky z úroků), takže je velmi důležité nečekat a začít co nejdříve, aby se investované peníze zhodnocovaly.

Pokud si na začátku nejsme jisti, je dobré pasivní příjem začít budovat při zaměstnání, abychom měli možnost vyzkoušet si, jak to celé funguje. Jedním z hlavních kritérií výběru lokality a té správné nemovitosti je dobrá informovanost o obou - musíme jednoduše vědět do čeho jdeme, abychom nebyli zbytečně vystaveni špatným překvapením.

Více k tomuto tématu a o tom, jak si vybudovat stabilní pasivní příjem investováním do nájemních nemovitostí si můžete poslechnout od Ing. Martina Kořenka v našem podcastu.

Seznam použité literatury:

FICHTNER, V. 2023. Jak se obyčejný člověk může stát finančně nezávislým rentiérem [online]. Dostupné zde.

HARDYN, M. 2023. Rentiér - Kdo to je, jak se jím stát? [online]. Dostupné zde.

WINT. 2022. Top 7 Ideas For Earning Passive Income From Real Estate [online]. Dostupné zde.

Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!
Chcete se dozvědět více ze světa investic a nemovitostí? Registrujte se zdarma na naši online konferenci!

Online konference

NA TÉMA

STABILNÍ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI NA DNEŠNÍM NEMOVITOSTNÍM TRHU

12. ČERVNA
18:00
ONLINE
1. ÚNORA
18:00
ONLINE

Registrujte sa zadarmo