Oddlužení nemovitosti: co to je?

V dnešní náročné době poznamenané ekonomickou krizí, začínají pro mnohé z nás být aktuální témata jako jsou dluhy a v mnoha případech dluhy v souvislosti s bydlením. Pro značnou část světové populace, a Česká republika a Slovensko nejsou výjimkami, začala pro lidi být jejich situace bydlení neúnosná a tak přirozeně hledají způsoby, jak z těchto nepříjemných finančních životních situací vyjít s co nejmenší újmou.

Klíčovým je začít podnikat kroky a řešit situaci co nejdříve, jak to jen jde. Tzn., v okamžiku, kdy jsme v blízké budoucnosti schopni identifikovat zhoršující se nám finanční situaci až do bodu, kdy to pro nás najednou přestane být únosné. Takto jsme totiž schopni předejít osobnímu bankrotu, t. j. insolvenci (oddlužení), jejíž konkrétní postupy popisujeme v tomto článku.

Slyšeli jste už o insolvenci (oddlužení) nemovitosti?

Oddlužení nemovitosti znamená vyplacení všech závazků propojených s danou nemovitostí, jako jsou půjčky, úvěry, kreditní karty nebo i exekuce.

Pokud se ocitneme v situaci, kdy už nadále nejsme schopni finančně unést naše vlastní bydlení, nepochybně nás to zamrzí. Je však důležité si uvědomit, že i v takové situaci, ze které vypadá, že není východisko, vedou cesty ven. Snadno se to možná říká, ale i v tak obtížné situaci, kdy doslova můžeme “přijít o střechu nad hlavou”, je nezbytné zachovat si chladnou hlavu. Je to důležité proto, abychom mohli učinit právě taková rozhodnutí, která nás z této situace dostanou.

I když mnohé z nás by hrdost v této situaci možná nepustila, není třeba se bát požádat o pomoc a v žádném případě to nemůžeme považovat za naše osobní selhání.

Samotný proces oddlužení má několik podmínek a sestává z postupu, který rozvineme níže.

Jaký je tedy standardní postup?

V první řadě musíme začít vyhlášením insolvence podle podmínek, které stanovuje insolvenční zákon. Bez toho se nikam nehneme. Zde je třeba zmínit, že se jedná o poslední možnost, když už nemáme opravdu na výběr (zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení).

K tomu, aby mohl soud vůbec rozhodovat o oddlužení naší nemovitosti, je třeba podat tzv. insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení oddlužení. Daný návrh by měl být jasný, srozumitelný a určitý a měl by obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti. Tento návrh neumíme podat k soudu svépomocí, musí to s námi sepsat a pak i podat k soudu kompetentní osoba, např. advokát.

Dále je třeba splnit tyto podmínky, abychom vůbec byli připuštěni k oddlužení.

Musíme se nacházet v tzv. úpadku, nebo v hrozícím úpadku

V úpadku se nacházíme pokud: máme více věřitelů (min. dva), jako dlužník máme alespoň dva dluhy po době splatnosti 30 dní, nebo pokud už nejsme vůbec schopni plnit své závazky.


V hrozícím úpadku se nacházíme v situaci, kdy jsme ještě aktuálně schopni plnit své závazky, ale s ohledem na okolnosti s velkou pravděpodobností v budoucnosti schopni nebudeme.


Z toho vyplývá, že pro podání návrhu není nezbytné, abychom se v nepříznivé situaci již nacházeli. Může to být stav, který však už nyní dokážeme předvídat a čím dříve to začneme řešit, tím lépe.

Měli bychom být schopni zaplatit alespoň část dluhu

I když nejsme schopni vyplatit dluh jako celek, měli bychom umět splatit alespoň jeho část, díky našemu platu, důchodu, mateřské, rodičovské, nebo kterémukoli jinému příjmu, který pravidelně pobíráme. Nebo vlastníme nějaký majetek např. nemovitost, vozidlo, cenné papíry, spoření, podíl ve společnosti a další.


Pokud příjem máme nedostatečný, nebo dokonce žádný, může za nás eventuelně uhradit i třetí osoba prostřednictvím darovací smlouvy nebo smlouvy o důchodu.

Neměli bychom oddlužením sledovat nepoctivý záměr

Závisí na každém případu zvlášť. Když mluvíme o tom sledovat nepoctivý záměr, mluvíme např. o úmyslném poškozování věřitelů, páchání trestných činů na majetku nebo trestných činů hospodářské povahy nebo ještě zatajování majetku nebo příjmu.

Pokud jde o dluh z podnikání, věřitel nesmí s oddlužením nesouhlasit

V případě oddlužení dluhů z podnikání se může stát, že pokud věřitel vyjádří svůj nesouhlas vůči našemu oddlužení, celý tento proces může být tím pádem znemožněn. Je to ale velmi vzácné a ve většině případů se věřitel ani nevyjádří, což znamená, že proti našemu oddlužení nic nemá.

V průběhu celého řízení bychom si měli řádně plnit všechny povinnosti

Je nezbytné, abychom během celého řízení projevovali upřímný zájem o celý proces a nepřistupovali k procesu oddlužení lehkopádně. Je třeba, abychom si řádně plnili všechny povinnosti stanovené soudem a také přistupovali k oddlužení zodpovědně. V opačném případě, pokud neprojevíme dostatečný zájem, by se mohlo stát, že by jednání nedopadlo úspěšně.

Mohou do toho zasáhnout i předchozí insolvenční řízení

Oddlužení může být neúspěšné i tehdy, jestliže:

  • v posledních 10 letech jsme si jako dlužník jedním úspěšným oddlužením již prošli,

  • v posledních 5 letech bylo oddlužení neúspěšné kvůli našemu nepoctivému záměru jako dlužníka,

  • v posledních 3 měsících jsme jako dlužník vzali návrh na oddlužení zpět.

I pokud dojde k takové situaci, není to zárukou, toho, že řízení neproběhne úspěšně. Bude to zase záviset na každém konkrétním případu.

Existuje i jiná možnost?

Pokud vám výše uvedený proces připadá komplikovaný a pokud se ještě nenacházíte v konečné situaci insolvence, samozřejmě jsou i jiné možnosti.

WIV group jako skupina pohybující se v oblasti investic do nemovitostí, se potýká na trhu s různými situacemi. Jednou z hlavních motivací, které nás jako skupinu vedly k jejímu založení jsou právě obtížné životní situace, ve kterých jsme lidi potkali.

Hlavní aktivitou naší skupiny WIV group v České republice je nákup nemovitostí. Během našeho působení na trhu jsme měli možnost se setkat s mnoha příběhy, které byly naprosto zdrcující. Jsme rádi, že jsme těmto lidem byli schopni podat pomocnou ruku i ve finančně náročných životních situacích. O našem postupu mluvíme i v našem Československém nemovitostním podcastu v díle se Štěpánem Smolejou.

Postup je následující. Osoba, která se nachází v této situaci a chce se vyhnout osobnímu bankrotu, nám svoji nemovitost prodá do našeho vlastnictví. Zde je však nezbytné, aby dotyčná osoba měla vlastní majetek převyšující její dluhy. My spolu s nemovitostí přebereme i všechny s ní spojené dluhy a závazky, které okamžitě vyplatíme. Oddluženou nemovitost si zařadíme do našeho portfolia a původního majitele tam necháme bydlet dál za měsíční nájem. Jakmile se původní majitel zase postaví na nohy, nemovitost si od nás odkoupí zpět za předem stanovených podmínek a na základě předkupního práva.

Seznam použité literatury:

Justice.cz. 2023. Insolvence​ [online]. Dostupné zde.

Nemamdluhy.cz. 2023. Podmínky oddlužení [online]. Dostupné zde.

WIV group. 2023. Nákup nemovitostí [online]. Dostupné zde.

Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!
Chcete se dozvědět více ze světa investic a nemovitostí? Registrujte se zdarma na naši online konferenci!

Online konference

NA TÉMA

STABILNÍ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI NA DNEŠNÍM NEMOVITOSTNÍM TRHU

12. ČERVNA
18:00
ONLINE
1. ÚNORA
18:00
ONLINE

Registrujte sa zadarmo