Výhody a rizika investice do developerských projektů

Investování do developerských projektů je často vnímáno jako atraktivní možnost pro investory, kteří chtějí diverzifikovat svá investiční portfolia a využít příležitosti pro zhodnocení finančních prostředků. Tato forma investice však jako každá jiná nese určitá specifika, která by měla být pečlivě zvážena. Níže se podíváme na klíčové výhody a rizika spojená s investováním do developerských projektů, abyste, jako investoři, mohli udělat informované rozhodnutí o tom, zda se chcete touto investiční cestou vydat nebo ne.

Výhody investování do developerských projektů

Potenciál vysokých výnosů. Developerské projekty často nabízejí atraktivní finanční návratnost, zvláště v oblastech s rychlým ekonomickým rozvojem nebo tam, kde existuje výrazný nedostatek kvalitních nemovitostí.


Přidaná hodnota. Investoři mají možnost přidat hodnotu podílením se na různých fázích vývoje projektu, od získání pozemků, přes plánování a výstavbu, až po správu hotového subjektu. To může zahrnovat také rekonfiguraci existujících struktur nebo změnu účelu nemovitostí pro nové využití (ang. repurposing), což může výrazně zvýšit jejich tržní hodnotu.


Diversifikace portfolia. Vložení kapitálu do developerských projektů může pomoci rozložit a tím potenciálně snížit rizika spojená s investováním, což vede k stabilnějšímu a vyrovnanějšímu investičnímu portfoliu. Ať už jste jednotlivec nebo firma.


Inflační ochrana. Nemovitosti jsou často považovány za dobrou ochranu proti inflaci, jelikož hodnota nemovitosti a nájemné může růst s rostoucí inflací. Developerské projekty nejsou výjimkou.

Rizika investování do developerských projektů

Vysoký počáteční kapitál. Developerské projekty vyžadují značné množství počátečního kapitálu a mohou být citlivé na změny úrokových sazeb, což může ovlivnit celkovou nákladovost projektu.


Regulační rizika. Každý developerský projekt musí procházet komplexním schvalovacím procesem, který může zahrnovat získání stavebních povolení, respektování zónových předpisů a dalších regulatorních požadavků, což může projekt zdržet nebo dokonce na jistou dobu pozastavit.


Tržní volatilita. Hodnota nemovitostních investic může být volatilní a ovlivněná změnami v ekonomice, jako jsou fluktuace úrokových sazeb, ekonomické recese nebo změny v preferencích spotřebitelů.


Riziko projektu. Existuje riziko, že projekt nebude dokončen včas nebo v rámci rozpočtu, což může vést k finančním ztrátám. To může být způsobeno řadou faktorů, včetně technických problémů, zpoždění ve dodávkách materiálů, nebo jiných problémů s dodavateli.

Jak to děláme my?

I když se naše skupina WIV group zapojuje do developerských projektů v České republice zatím jen okrajově, na Slovensku je development pro nás hlavní aktivitou. Náš postup práce v developerských projektech zahrnuje několik klíčových bodů, díky kterým minimalizujeme riziko při realizaci.


Důkladná příprava a analýza trhu. Před každou akvizicí projektu provádíme detailní analýzu trhu a lokality, abychom zajistili, že náš projekt zapadá do strategického rozvoje dané lokality a že bude dostatečně likvidní.


Stanovení strategie a harmonogramu projektu. Identifikujeme cílovou klientelu vzhledem k lokalitě, naplánujeme harmonogram projektu v souladu s průběhem financování / prodeje.


Právní aspekty a due diligence. Každý projekt prochází důkladným procesem due diligence, což zahrnuje právní prověrky, identifikace vlastníckých vztahů a kontrola všech potřebných povolení, příp. jejich vyřízení.


Diversifikace. Kromě rozložení rizika mezi více typů aktiv a projektů, také spolupracujeme s různými finančními partnery, aby byla rizika dále minimalizována.

Na závěr

Investice do developerských projektů nabízí zajímavé příležitosti, ale je důležité mít na paměti, že jako každá investice i tato nese svá rizika. Důkladná příprava, pochopení trhu a strategické plánování jsou klíčové pro minimalizaci potenciálních rizik a maximalizaci výnosu. Investoři by měli provádět rozsáhlou due diligence, včetně finančního, právního a tržního průzkumu, předtím, než se rozhodnou vstoupit do jakéhokoliv developerského projektu.

Prozkoumejte, jaké příležitosti Vám můžeme nabídnout, a jak Vám můžeme pomoci optimalizovat výnosy z investic do developerských projektů. Navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte přímo, abychom společně našli nejlepší řešení pro Vaše osobní investiční cíle.

Seznam použité literatury:

Měšec.cz. 2023. 5 důvodů, proč investovat do developerských projektů [online]. Dostupné zde.

Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!
Chcete se dozvědět více ze světa investic a nemovitostí? Registrujte se zdarma na naši online konferenci!

Online konference

NA TÉMA

STABILNÍ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI NA DNEŠNÍM NEMOVITOSTNÍM TRHU

24. ČERVENCE
18:00
ONLINE
1. ÚNORA
18:00
ONLINE

Registrujte sa zadarmo