Jak efektivně diverzifikovat investiční portfolio?

V předchozím článku jsme se zabývali možnými investičními nástroji, kterými zhodnocovat své finanční prostředky. Ve druhé části článku jsme také načrtli pojem investiční portfolio, a právě tento pojem rozebereme podrobněji v dalším textu.

Jednoduše řečeno, investiční portfolio je soubor investičních nástrojů, pomocí kterých se rozhodneme své peníze zhodnocovat. Celek investičního portfolia tvoří 100%. Jeho struktura již dále závisí na investičních nástrojích zvolených podle naší investiční strategie, která by měla brát do ohledu naše preference stejně jako naši specifickou finanční situaci.

Typy investičních strategií

Obecně dělíme strategie na 2 základní typy:

  • konzervativní a

  • dynamickou.

Různých strategií na trhu naleznete více. Vždy jsou ale tvořeny určitým poměrem (mixem) právě těchto dvou základních typů.

Konzervativní investiční strategie je taková strategie, která dosahuje nižších a stabilnějších výnosů s minimálním rizikem (pojem bezriziková investice je mýtus). Je tedy vhodná pro ty investory, kteří nepotřebují vysoké zhodnocení, ale chtějí mít budoucí výnos zajištěn co nejvíce možně. Tuto strategii obecně vyhledávají lidé, kteří mají vysokou averzi k riziku a často mají kratší investiční horizont, tedy dobu, na jak dlouho peníze investují.

Dynamická investiční strategie je naopak strategie, která je schopna dosahovat vysokého zhodnocení s vyšší mírou rizika nebo-li volatility, tedy jak moc nám hodnota investice kolísá jak směrem nahoru, tak i dolů. Tato strategie je naopak vhodná pro ty, kteří mají před sebou delší investiční horizont a kolísání výnosu v čase je nijak likvidačně neohrožuje.

Abychom mohli efektivně diverzifikovat naše investiční portfolio, musíme si nejprve ujasnit jakou úroveň výnosnosti a rizika můžeme u jednotlivých investičních nástrojů očekávat. V následujícím grafu jsou seřazeny investiční nástroje podle jejich úrovně výnosu a rizika.

V ekonomické teorii se setkáváme s různými doporučeními ohledně "ideálního" složení investičního portfolia, které by mělo obsahovat dvě stěžejní části. Těmito jsou dluhopisy a akcie s doplněním o kategorii tvz. alternativních investic. Konkrétně nemovitosti můžeme zařadit do této kategorie, ale můžeme je vnímat i odděleně.

Při skládání svého investičního portfolia je třeba mít na paměti rčení: “Nedávat všechna vejce do jednoho košíku”. Efektivně diverzifikované portfolio je takové portfolio, které zahrnuje investice do odlišných odvětví, ve více zemích a s různou tržní kapitalizací, tzn. hodnotou, investičních aktiv. Rozprostřením investic takovým způsobem, můžeme minimalizovat riziko bez ohledu na to, jakou investiční strategii si zvolíme.

Jaký typ investice nabízí naše skupina WIV group?

Nejčastěji využívaným produktem naší investiční nemovitostní skupiny je dluhopis zajištěný nemovitostmi v naší skupině. Jedná se o krátkodobou investici, se stabilním výnosem 9 % - 10,2 % ročně na dva roky. Reflektujeme časté očekávání investorů - měsíční výplatu výnosů, které přináší pravidelnou rentu. Návratnost této formy investice do nemovitostí je tedy pro investory zajímavá a to zejména za sníženého rizika, které nabízí. Náš dluhopis lze zařadit mezi alternativní druhy investování.

Investicí do našeho dluhopisu se investoři spolupodílejí na financování našich aktivit jako nemovitostní skupiny. Skrze svěřené finanční prostředky jsme schopni rychleji a efektivněji realizovat naše projekty v České republice a na Slovensku. Díky tomu dokážeme projekty dokončovat rychleji, což je samozřejmě zásadní nejen pro bezpečí investice, ale také pozitivní pro výnos. Díky tomu, investicí s naší společností již od nižších částek, mohou investoři dosáhnout zajímavé úrovně zhodnocení svých finančních prostředků a to za velmi nízkého rizika.

Jak jsme již zmiňovali v předchozím článku, o vlastní a především o cizí zdroje v rámci našich aktivit pečujeme s největší opatrností a přikláníme se k dlouhodobé konzervativní investiční strategii. Klademe obzvláště důraz na dlouhodobý horizont, který je, podle nás, jeden z hlavních pilířů smysluplného a úspěšného investování vlastních finančních prostředků.

V dalším článku navazujícím na téma investování přiblížíme investici do nemovitostí a možnosti jak s ní začít.

Seznam použité literatury:

Alliance. 2023. Fixed income bonds VS real estate investment ​[online]. Dostupné zde.

DILALLO, M., 2023. Understanding portfolio diversification [online]. Dostupné zde.

​In Store Slovakia. 2022. Do nehnuteľností možno investovať aj cez dlhopisy [online]. Dostupné zde.

Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!
Chcete se dozvědět více ze světa investic a nemovitostí? Registrujte se zdarma na naši online konferenci!

Online konference

NA TÉMA

STABILNÍ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI NA DNEŠNÍM NEMOVITOSTNÍM TRHU

12. ČERVNA
18:00
ONLINE
1. ÚNORA
18:00
ONLINE

Registrujte sa zadarmo