Investice a investiční trojúhelník. O co jde?

V návaznosti na téma investic bychom v tomto článku rádi přiblížili pojem investice a v souvislosti s ním pojem investiční trojúhelník. V článku nejprve objasníme samotný pojem investice a pak s ní úzce propojený investiční trojúhelník. Tyto pojmy nám mají sloužit jako základ při investičním rozhodování.

Co je investice?

Podle Ministerstva financí České republiky je investice způsob, kterým lze řešit situaci, kdy disponujeme vyšším objemem finančních zdrojů než v daném momentě potřebujeme. Takový stav se ve financích a v ekonomice obecně nazývá finanční přebytek. V širším slova smyslu můžeme o investici mluvit vždy, když si něco v daném okamžiku odepřeme s účelem těžit z toho požitek v budoucnosti. Jinými slovy jde o tzv. odloženou spotřebu.

Velmi pěkným ilustračním příkladem je příklad Robinsona Crusoe na opuštěném ostrově. K tomu, aby na opuštěném ostrově přežil, Robinson musí každý den chodit na lov ryb, které představují jeho hlavní příjem potravy. Takto se mu daří si potravu zajistit, ale nedaří se mu vytvářet zásoby na „horší časy“. Pokud si však jednoho dne řekne, že místo rybaření využije svůj čas k tomu, aby postavil malou loď, uskutečňuje tehdy investici. Proč? Neboť tím, že si Robinson postaví loď, bude v budoucnu schopen ulovit několikanásobně více ryb za jeden den než v aktuální situaci, kdy loď nemá a vytvořit si díky tomu zásoby jídla. Toto mu ušetří čas a tedy bude mít příležitost svůj čas využít i pro další různé přínosné aktivity. Robinson si tedy na úkor své dnešní spotřeby zvyšuje svoji spotřebu budoucí.

Výše zmíněnou situaci lze ilustrovat na grafu, který reprezentuje ideální stav po uskutečnění investice, tzn. kladný výnos vytvářející přidanou hodnotu.

Vlastní zpracování dle MFČR

Na grafu, U0 reprezentuje úroveň užitku, kterou máme před investicí (počet ryb, který Robinson uloví před tím, než postaví loď), U1 je naše úroveň užitku během investice (Robinson během stavby lodi). Rozdíl mezi U0 a U1 představuje to, co investujeme (u Robinsona to je čas). U2 je úroveň reprezentující užitek po uskutečnění investice (počet ryb, který Robinson uloví poté, co postaví loď). Výše výnosu lze vyčíslit jako rozdíl mezi U2 a U0 (několikanásobek počtu ulovených ryb).

Co je investiční trojúhelník?

Pojem investiční trojúhelník představuje trojici faktorů, na které bychom si měli dávat pozor při každé investici, kterou zvažujeme. Faktory investičního trojúhelníku jsou: riziko, likvidita a výnos (viz obrázek níže).

Ideální investicí by byla taková investice, kde bychom měli vysoký výnos, nízké riziko a vysokou likviditu. Zjednodušeně řečeno, bezrizikové, okamžitě dostupné řešení s vysokým výnosem. Taková všeobecná ideální investice však neexistuje a proto musíme vědět, co od investice očekáváme. Tzn., jestli si představujeme z investice vysoký výnos a jsme ochotni proto podstoupit vyšší úroveň rizika zároveň s tím, že nebudeme mít dostupný obnos peněz hotově ihned, nebo naopak, vyhledáváme možnost zhodnocení peněz rychle a jistě, i když výnos z investice bude pro nás nižší.

Pro ilustraci, pokud by Robinson bral v úvahu investiční trojúhelník, tak by se například mohl dostat do situace, kdy by se rozhodoval mezi možnostmi:

  • stavba lodi, která vyžaduje celé tři dny práce, po jejím zhotovení je Robinson schopen ulovit sedminásobně více ryb v blízkém okolí ostrova,

  • zhotovení nástroje, které vyžaduje jeden celý den práce a se kterým Robinson umí ulovit trojnásobně více ryb,

  • stavba pevnější lodi, která vyžaduje celých pět dní práce, po jejímž zhotovení Robinson může lovit ryby i ve větší vzdálenosti od ostrova, tzn. lovit jiné ryby a desetinásobek počtu, který loví nyní.

S každou možností přichází jiná úroveň rizika stejně jako jiná úroveň výnosu, kterou si Robinson musí vyhodnotit a porovnat mezi sebou na to, aby mohl zvolit to nejlepší řešení pro sebe, jinak řečeno, svou potřebu.

Stejně jako se Robinson, s ohledem na tyto tři faktory, můžeme i my dále rozhodnout, kam své aktuálně dostupné finanční prostředky za účelem jejich zhodnocení zainvestujeme. Pro každého z nás je podle nastavených priorit teda “ideální” jiná volba, při které bereme ohled na své specifické potřeby. 

V dalším článku podrobněji rozebereme všeobecné investiční nástroje a prostředky a také přiblížíme, jako je můžeme využít pro pohodlnou a bezpečnou investici svých financí a to i v spolupráci s naši nemovitostní investiční skupinou WIV group.

Seznam použité literatury:

CURRY, B., NAPOLETANO, E. 2022. What is investing? How can you start investing? [online]. Dostupné zde.

LUKL, R. 2004. Investiční rozhodování jako východisko úspěchu firmy [Diplomová práce]. Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství, 2004. 88 s. Dostupné na: https://is.muni.cz/th/i8na2/DIPLOMOVA_PRACE.DOC.
MFČR. 2022. Investice obecně [online]. Dostupné zde.

Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!
Chcete se dozvědět více ze světa investic a nemovitostí? Registrujte se zdarma na naši online konferenci!

Online konference

NA TÉMA

STABILNÍ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI NA DNEŠNÍM NEMOVITOSTNÍM TRHU

24. DUBNA
18:00
ONLINE
1. ÚNORA
18:00
ONLINE

Registrujte sa zadarmo