Proč fialový oceán?

Rozhodli jsme se vám v tomto článku přiblížit podstatu fungování naší skupiny WIV group prostřednictvím ekonomické teorie, která inspirovala i naše moto: „Vytváříme fialový oceán na trhu s nemovitostmi.“

V ekonomické teorii, stejně jako i v praxi, se setkáváme s pojmy červený a modrý oceán, které představili ekonomové C. Kim a R. Mauborgne. Jedná se o tržní strategie volené firmami, působící v různých konkurenčních odvětvích, přičemž nemovitostní trh není výjimkou.

Pokud firma využívá tzv. strategii červeného oceánu, znamená to, že intenzivně pracuje na tvorbě konkurenčních výhod oproti zbytku firem, čímž vytváří takovou přidanou hodnotu pro zákazníka, kterou mu jiné firmy nenabízejí. Konkurenceschopnosti firma dosahuje zejména díky podrobné analýze vnějšího prostředí trhu. Růst na takovém trhu je pro každou firmu velmi náročný a nárůst tržního podílu (tržní síly) jedné firmy znamená pokles tržního podílu druhé. Hranice odvětví jsou podle této strategie jasně definovány a firmy, které v něm působí přímo ovlivňují, zda vstup nových konkurentů do tohoto odvětví je stále atraktivní. Červené oceány jsou většinou charakterizovány silně konkurenčním podnikatelským prostředím.

Firma, která využívá tzv. strategii modrého oceánu bere hranice odvětví nebo trhu, ve kterém působí, jen jako abstraktní a snaží se vnímat stávající příležitosti i v jiných oblastech. Tato strategie se zaměřuje především na stávající poptávku mimo daný trh nebo odvětví, kde firma působí. Pracuje na vytvoření inovované přidané hodnoty pro zákazníka, kterou se diferencuje od zbytku konkurence. Touto strategií je firma schopna dosáhnout uspokojení poptávky nového segmentu zákazníků, čímž získává náskok před potenciální konkurencí.

Skupina WIV group, jak už napovídá barva našeho brandu, se při detailní analýze obou strategií nachází přesně ve středu, ve „fialovém oceánu“.

Proč tomu tak je?

V rámci naší podnikatelské činnosti se zabýváme tradičním výkupem a prodejem nemovitostí, což je pro nás aktivita situovaná v červeném oceánu. Co však přinášíme do této oblasti je morální aspekt, kdy bereme v úvahu specifické potřeby našich zákazníků a snažíme se je v co největší míře naplňovat. Daří se nám pomáhat lidem, kteří se ocitli v obtížných životních a finančních situacích. Pro naše klienty vytváříme stabilní a důvěryhodné prostředí. Náš postup nákupu nemovitostí najdete na naší webové stránce zde. Majitel nemovitosti je pro nás klíčový element celého výkupu a dbáme na to, aby i v pozici nájemníka se cítil komfortně.

Na trhu s výkupy nemovitostí aplikujeme strategii modrého oceánu tím, že umožňujeme našim klientům si od nás své nemovitosti zpětně odkoupit do osobního vlastnictví, jakmile jim to finanční situace opět umožní. Mezitím našim zákazníkům umožňujeme i nadále bydlet ve svých domech nebo bytech, za běžné tržní nájemné, čím provádíme tzv. odkup nemovitosti formou nájmu. Konkurenceschopné služby v tomto rozsahu není na českém trhu schopna prakticky žádná jiná skupina. Na Slovensku se díky dlouholetým vazbám a zkušenostem dostáváme k pozemkům, které dokážeme vykoupit za zlomkové tržní ceny. Naším přičiněním zde pak mohou růst nové rodinné domy, případně celé bytové soubory.

Kombinace těchto dvou aspektů našeho podnikání vytváří netradiční „fialový oceán”, do kterého vdechujeme silné morální hodnoty, za které jsme ochotni si stoupnout.

Seznam použité literatury:

Blue Ocean. 2022. Red Ocean vs Blue Ocean Strategy [online]. Dostupné zde [cit. 2022-12-13].

KIM, W. C. 2005. Blue Ocean Strategy : From Theory to Practice. In California management review [online]. Dostupné zde. 2005, vol. 47, č. 3. ISSN 2162-8564 [cit. 2022-12-13].

KIM, W. C., MAUBORGNE, R. 2005. Blue Ocean Strategy : How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. Boston : Harvard Business School Press, 2005. ISBN 978-1591396192.

Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!
Chcete se dozvědět více ze světa investic a nemovitostí? Registrujte se zdarma na naši online konferenci!

Online konference

NA TÉMA

STABILNÍ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI NA DNEŠNÍM NEMOVITOSTNÍM TRHU

24. ČERVENCE
18:00
ONLINE
1. ÚNORA
18:00
ONLINE

Registrujte sa zadarmo