Jak vypočítat výnos z investice do nemovitosti?

V tomto článku se podíváme na téma investování do nemovitostí a konkrétně na to, jak spočítat výnosové procento. Tento ukazatel je nezbytný pro každého investora, který chce pochopit, jak efektivní a výnosná je jeho investice. Investování do nemovitostí může být skvělým způsobem, jak diverzifikovat Vaše portfolio, generovat pasivní příjem a dosáhnout dlouhodobého finančního zhodnocení. Nicméně, jako u každé investice, je důležité porozumět základním finančním ukazatelům, které Vám pomohou vyhodnotit potenciální výnosy a rizika.

Co je výnosové procento?

Výnosové procento je klíčovým ukazatelem výnosnosti investice do nemovitostí. Tento ukazatel Vám poskytne přehled o tom, jaký příjem můžete očekávat ve vztahu k pořizovací ceně nemovitosti. Existují dva hlavní typy výnosového procenta, které byste měli znát: hrubý výnos a čistý výnos. Každý z těchto ukazatelů poskytuje jiný pohled na výnosnost Vaší investice.

Hrubý výnos (ang. yield)

Hrubý výnos je základním měřítkem, které ukazuje celkový příjem z nájemného před odečtením jakýchkoli výdajů. Tento ukazatel je užitečný pro rychlé zhodnocení potenciálu investice, ale je důležité si uvědomit, že nebere v úvahu provozní náklady.

Výpočet hrubého výnosu:

Hrubý výnos (%) = (Roční nájemné / Kupní cena nemovitosti​) × 100

Například, pokud máte nemovitost, kterou jste koupili za 4.000.000 Kč a roční nájemné činí 200.000 Kč, pak hrubý výnos je: (200000 / 4000000) × 100 = 5 %.

Tento výpočet Vám poskytne základní představu o tom, jak výnosná by mohla být Vaše nemovitost. Pokud máte více nemovitostí nebo zvažujete různé investiční možnosti, hrubý výnos Vám pomůže rychle porovnat jejich potenciální výnosnost.

Čistý výnos (ang. return on investment)

Čistý výnos poskytuje přesnější obraz o výnosnosti Vaší investice, protože zohledňuje všechny provozní náklady spojené s vlastnictvím nemovitosti, jako jsou daně, pojištění, údržba, a případné opravy. Tento ukazatel je klíčový pro dlouhodobé finanční plánování a správu Vašich investic.

Výpočet čistého výnosu:

Čistý výnos (%) = ((Roční nájemné - Roční výdaje) / Kupní cena nemovitosti​) × 100

Příklad:

  • Roční nájemné: 200.000 Kč

  • Roční výdaje: 50.000 Kč

  • Kupní cena nemovitosti: 4.000.000 Kč

((200000−50000) / 4000000) × 100 = 3,75 %

Čistý výnos 3,75 % Vám ukazuje, jaký je skutečný výnos po odečtení všech nákladů. Tento ukazatel je obzvláště důležitý pro dlouhodobé investory, kteří chtějí přesně plánovat své příjmy a výdaje.

Proč je důležité znát výnosové procento?

Hodnocení investice: výnosové procento Vám umožňuje porovnat různé investiční příležitosti. Vyšší výnos obvykle znamená lepší investici, ale je třeba také zvážit rizika a stabilitu nájemního trhu.

Finanční plánování: pomáhá Vám lépe plánovat své finanční toky a očekávat budoucí příjmy a výdaje. Díky tomu můžete efektivněji spravovat své investice a dosahovat lepších finančních výsledků.

Rozhodování: pokud máte více investičních možností, výnosové procento Vám pomůže udělat informované rozhodnutí. Můžete například zjistit, že jedna nemovitost má nižší kupní cenu, ale vyšší náklady na údržbu, což by mohlo ovlivnit celkový výnos.

Příklad použití kalkulačky výnosového procenta

Představte si, že máte nemovitost, kterou jste koupili za 4.000.000 Kč, roční nájemné činí 200.000 Kč a roční výdaje jsou 50.000 Kč. Použitím výše uvedených vzorců můžete rychle zjistit hrubý i čistý výnos.

  • Hrubý výnos: (200000 / 4000000) × 100 = 5%

  • Čistý výnos: ((200000−50000) / 4000000) × 100 = 3,75%

Výpočet návratnosti investice je nezbytným krokem při investování do nemovitostí. Pomáhá Vám lépe porozumět finančním aspektům Vašich investic a učinit informovaná rozhodnutí. Pamatujte, že kromě čísel je také důležité zvážit další faktory, jako je lokalita nemovitosti, její stav a potenciál pro růst hodnoty.

Investování do nemovitostí může být výnosné, ale vyžaduje pečlivé plánování a analýzu. Použitím výše uvedených metod a nástrojů můžete zvýšit své šance na úspěch a dosáhnout lepších finančních výsledků.

Seznam použité literatury:

Flatzone. 2019. Jak si spočítat návratnost investice do nemovitosti [online]. Dostupné zde.

Realcare Invest. 2019. Jak poznat dobrou a špatnou investiční nemovitost? [online]. Dostupné zde.

Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!
Chcete se dozvědět více ze světa investic a nemovitostí? Registrujte se zdarma na naši online konferenci!

Online konference

NA TÉMA

STABILNÍ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI NA DNEŠNÍM NEMOVITOSTNÍM TRHU

24. ČERVENCE
18:00
ONLINE
1. ÚNORA
18:00
ONLINE

Registrujte sa zadarmo