Projekt Nový Budimír

Na celkovém území o rozloze 95.000 m² vznikne 56 samostatně stojících domů, 12 řádových domů a 7 bytových domů. Celé sousedství bude vybaveno i mateřskou školkou, dětskými hřišti a parkovou zelení.

Oblast bude mít vlastní čističku odpadních vod a vzdušné elektrické vedení.