WIV group: představení vedení

Naše cesta je jedinečná díky lidem v jejím čele. V tomto příspěvku se podrobněji zaměříme na vedení WIV group, které nastavuje strategie a otevírá nové možnosti. Tito jednotlivci inspirují každého z nás, abychom byli lepší a společně kráčeli vpřed. Seznamte se s klíčovými osobnostmi našeho vedení a zjistěte, jaké principy vkládají do každodenního rozhodování a vedení, které formuje budoucnost naší společnosti.


Tito lidé nejsou jen šéfové, jsou to i naši přátelé a osoby, na které se můžeme vždy spolehnout. Pojďte se s nimi tedy seznámit.

Vedení

Strategické plánování a rozhodování

Vedení je odpovědné za strategické plánování a rozhodování, což zahrnuje vytváření dlouhodobé strategie rozvoje a růstu společnosti. To zahrnuje identifikaci nových tržních příležitostí a potenciálních rizik, stejně jako rozhodování o investicích a alokaci zdrojů.

Řízení projektů

Řízení projektů je další klíčovou rolí, kde vedení dohlíží na jednotlivé fáze vývoje projektů, od akvizice nemovitostí po jejich prodej nebo pronájem. Zajišťuje efektivní koordinaci mezi různými týmy a odděleními, což je nezbytné pro úspěšnou realizaci projektů.

Finanční řízení

Finanční řízení je také kritickou součástí jejich práce. Vedení spravuje a optimalizuje finanční toky v rámci projektů, plánuje a implementuje finanční strategie pro zajištění stabilního financování a kontroluje náklady, aby zajistilo finanční udržitelnost.

Akvizice a prodej

V oblasti akvizice a prodeje, vedení identifikuje a vyhodnocuje potenciální investiční příležitosti. Vyjednává a uzavírá smlouvy s investory, partnery a klienty, a také se stará o marketing a prodej nemovitostí.

Komunikace a vztahy s investory

Další důležitou rolí je komunikace a udržování vztahů s investory. Vedení udržuje a rozvíjí vztahy s privátními a institucionálními investory, poskytuje pravidelné aktualizace a zprávy o výkonnosti projektů.

Lidské zdroje a vedení týmů

V oblasti lidských zdrojů a vedení týmů, vedení náboruje a rozvíjí talenty v rámci společnosti. Vytváří a udržuje pozitivní firemní kulturu a podporuje profesní růst a vzdělávání členů každého týmu.

Soulad s právními a regulačními předpisy

Vedení také zajišťuje právní a regulační "compliance", což znamená, že musí zajistit soulad s právními a regulačními požadavky. Řeší právní otázky spojené s nemovitostmi a projekty.

Inovace a technologie

Nakonec, vedení podporuje inovace a technologie, implementuje moderní technologie a postupy pro zvýšení efektivity a podporuje inovativní řešení v oblasti nemovitostí.

Členové vedení

Ing. Jakub Flek, MSc. - obchodní ředitel

"Mé jméno je Jakub Flek a ve WIV group zastávám pozici obchodního ředitele, s přesahem do marketingu. Jediným produktem marketingu je zvyšování obchodních výsledků, proto jsou tyto aktivity propojené přes moji osobu. Mojí primární úlohou je zajišťovaní financování pro naše nemovitostní projekty a jejich následný prodej. Obchodníkem se člověk narodí, a když na sobě pracuje, může tuto profesi dotáhnout na špičkovou úroveň. Já jsem své zkušenosti začal sbírat už na střední škole, kde se začaly rozvíjet mé podnikatelské myšlenky. Od mezinárodní pracovní agentury, přes jazykové školy, e-shopy, až k nemovitostem.

Vzdělání a osobní rozvoj jsou pro mě absolutně klíčové. Dostudoval jsem na Mendelově univerzitě bakalářský titul na provozně ekonomické fakultě a přestěhoval jsem se na několik let do Anglie. Zde jsem dokončil inženýrské studium s červeným titulem, se zaměřením na ekonomii a podnikání. Začal jsem se orientovat na finanční trhy a bankovnictví.

Život v zahraničí mi poskytl širší perspektivu, množství důležitých kontaktů a zkušeností, ze kterých těžím nejen v profesním, ale i v osobním životě. Po návratu do České republiky jsem se dále rozvíjel v této oblasti, získal angažmá v jedné investiční skupině a dokončil druhé inženýrské studium v Praze, se zaměřením na investiční rozhodování.


Obrovskou oporou a motivací pro mě byla vždy rodina. Od dětství jsme byli s bratry vedeni k samostatnosti a cílevědomosti. Dnes všichni úspěšně podnikáme, shodou okolností v nemovitostech, jen každý s trochu jiným zaměřením.

Morální hodnota je klíčový aspekt k udržitelnému a dlouhodobému podnikání, proto má každá z našich aktivit v rámci skupiny přesah. Zachraňujeme našim klientům střechu nad hlavou a budujeme lidem nové domovy. Jak v České republice, tak na Slovensku. Nemovitostní trh je velmi komplexní prostředí, které určitým způsobem zasahuje do života každého z nás. Vytvořili jsme formát, kterým dokážeme nemovitosti přiblížit lidem. Jsem i moderátorem a hlavní tváří Československého podcastu, kam si zveme přední odborníky na daná témata a lidskou formou je předáváme posluchačům.

Volného času není moc. Nejčastěji ho trávím s rodinou, přáteli a partnerkou na různých cestách kolem světa, v posilovně nebo v pohodlí domova, ideálně s kytarou v ruce."

Ondřej Šaier - jednatel, finanční ředitel

"Zdravím Vás, mé jméno je Ondřej. Ve WIV group zastávám pozici jednatele a finančního ředitele. Mým úkolem je nastavení finančních toků v rámci ekonomiky každého projektu, plánování finanční strategie, až po prodej koncovému zákazníkovi - investorovi a to primárně v rámci našich aktivit v České republice. Tímto způsobem dohlížím na každý projekt během všech jeho realizačních etap. Komunikuji přímo s privátními a institucionálními investory.


Během mé dlouholeté praxe privátního bankéře jsem nabyl dovednosti ve správě kapitálu. Zjistil jsem, že většina mých klientů měla minimum svých finančních prostředků uložených v bance a že si své peníze ve většině ukládaly do nemovitostí. A tady se zrodila první myšlenka založení naší skupiny WIV group, kterou jsme společně, s mými ostatními společníky, dále dotáhli až do realizace. Jsem velmi hrdý na to, čeho jsme dosud dosáhli.

Mimo práci jsem otec rodiny. Společně cestujeme a pořád hledáme nové zábavné aktivity, které bychom mohli vyzkoušet. Moje rodina je hlavní motivace pro to, co dělám. Přeji si, aby můj jednou dospělý syn se svou vlastní rodinou mohl říct: tohle postavil můj otec.


Mám rád dobré jídlo, kávu a víno. Pokud potřebujete tip, kde na dobrou večeři, jsem rozhodně Váš člověk."

Daniel Vlček - ředitel projektové realizace v České republice

"Ahoj, jsem Dan a ve WIV group zastávám roli ředitele projektové realizace v České republice. Moje odpovědnost spočívá v komunikaci s majiteli nemovitostí, které odkupujeme, a částečně se věnuji i administrativě. Identifikuji investiční příležitosti a odhaduji hodnotu nemovitostí, které jako skupina od majitelů odkupujeme. Mým cílem je vždy zajistit, aby transakce byla férová na obou stranách.


Svoji profesní dráhu jsem začal v oblasti finančního poradenství, což mi poskytlo praxi v komunikaci a zkušenosti s vedením týmu. Tyto dovednosti mi nyní umožňují efektivně komunikovat s našimi klienty a naplňovat tak jejich očekávání.

Následně jsem se zaměřil na realitní sektor a společně s bratrem jsme založili společnost Wolf trade s.r.o. Tehdy jsme reagovali na složité životní situace lidí, které jsme pozorovali v našem okolí. Nyní, pod křídly WIV group, pomáháme lidem v nouzi získat rychle finanční prostředky prostřednictvím odkupu jejich nemovitostí, přičemž jim poskytujeme veškerou potřebnou podporu v těžkých chvílích.


Moje rychlé pracovní tempo kompenzuji sportem a vycházkami do přírody. Rád chodím s kamarády na turistiku objevovat stále nová a nová místa. Jsou to pro mě momenty, kdy se dokážu na chvíli zastavit a odpočinout si. Moje práce je pro mě zároveň koníčkem, který mě skutečně baví. Stala se nedílnou součástí mého životního stylu a ovlivňuje moje každodenní fungování.


Od založení naší skupiny jsme se značně posunuli a byli jsme schopni pomoci několika desítkám lidí v tísni. Když rosteme, jsme schopni vyhovět více lidem a doufám, že tomu tak bude i nadále."

Jaroslav Ragas - jednatel, ředitel projektové realizace na Slovensku

"Volám sa Jaroslav a mám v kompetencii projektovú realizáciu na Slovensku. Moja práca zahŕňa široké spektrum činností zameranej na komunikáciu inžinieringu, cez kontroling až po správu priebehu projektov. Ako projektový manažér mám na starosti nielen dohľad nad projektami, ale aj komunikáciu s investormi, čo zo mňa robí stredný komunikačný bod v rámci našich aktivít na Slovensku.


V oblasti akvizícií využívam svoje skúsenosti a znalosti, ktoré prinášajú nášmu tímu nové príležitosti. Vzťahy sú pre mňa základom úspechu, či už v profesionálnom živote alebo mimo neho. Dlhodobé a pevné vzťahy s partnermi a kolegami sú pre mňa kľúčom k vzájomnej spokojnosti a harmónii. Finančný úspech považujem za prirodzenú súčasť dobre vykonanej práce a vytrvalosti.

Som spoločenský človek, ktorý si cení vzťahy a baví ho stretávanie s ľuďmi. V mojom jednaní hľadám cesty, ako nájsť stred, kedy vedia byť partnerské strany spokojné, čo mi pomáha udržiavať dobré obchodné vzťahy. Viem však aj rozpoznať, kde je potrebné zatlačiť, aby boli dosiahnuté požadované výsledky. Moja práca a životný štýl odrážajú filozofiu “tichého bojovníka”, kde kľúčová nie je len sila, ale aj taktika a stratégia.


Mimo práce si zakladám na rutine, fyzickej aktivite a čase strávenom s rodinou. Ráno si rád zacvičím alebo vyjdem do prírody a pravidelne navštevujem saunu."

Miroslav Račko - technický ředitel

"Volám sa Miroslav a som technický riaditeľ WIV group. Moja každodenná práca v rámci skupiny zastrešuje celý proces developmentu na Slovensku. Od nákupu pozemku, cez projekciu projektu až po samotný predaj koncovému klientovi, či už ide o developera alebo súkromníka. Sídlim priamo v Košiciach, vďaka čomu vediem naše projekty z bezprostrednej blízkosti a zaisťujem tak ich kvalitu už od samotnej výstavby.


Prvotnou myšlienkou za WIV group bola realizácia jedného projektu. Po dôkladnejšom premyslení a diskusii s vtedy partnermi, dnes spolumajiteľmi, sme sa rozhodli založiť skupinu so zameraním na aktivity v oblasti nehnuteľností v Českej republike, aj na Slovensku. Videli sme v tom veľkú príležitosť, keďže každý z nás prinášal vysokú expertízu zo svojej oblasti pôsobenia.

Vďaka tomu, že pôsobím priamo v teréne, môžem budovať a udržiavať dlhotrvajúce a pevné vzťahy s našimi obchodnými partnermi a prispievať tak k tvorbe dobrého mena našej skupiny. Priamy kontakt je pre mňa tou najlepšou formou komunikácie.


V tom, čo robím vidím veľký zmysel a baví ma to. Práve preto svoj čas ani nerozdeľujem na pracovný a voľný. Nemám ani potrebu si tieto dve sféry života rozdeľovať lebo rôznorodý charakter mojej práce mi umožňuje aj cestovať do rôznych oblastí Slovenska, kde využijem aj čas v prírode na oddych. Všetko, čo robím, robím so zámerom, aby sa darilo WIV group a som rád, že z toho, čo mala byť len jedna transakcia, sme vybudovali úspešnú skupinu, ktorá každým dňom napreduje."​​

Pokud máte dotazy, nevíte kde a jak začít, nebo Vás láká zjistit víc o tom, kam byste Vaše peníze mohli uložit s cílem jejich bezpečného zhodnocení​, kontaktujte nás přímo, nebo nám zanechte svůj kontakt níže. Jsme tu pro Vás, abychom Vám pomohli najít ty nejlepší investiční příležitosti. Budeme se těšit na spolupráci!

Pokud nejste investor, ale máte nemovitost, kterou byste rádi prodali, můžete nás kontaktovat také s požadavkem o odkup Vaší nemovitosti.

Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!
Chcete se dozvědět více ze světa investic a nemovitostí? Registrujte se zdarma na naši online konferenci!

Online konference

NA TÉMA

STABILNÍ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI NA DNEŠNÍM NEMOVITOSTNÍM TRHU

12. ČERVNA
18:00
ONLINE
1. ÚNORA
18:00
ONLINE

Registrujte sa zadarmo