Slovenčina (Slovakia)
Czech (Čeština)
Slovenčina (Slovakia)

Realitní makléri: ako predávať nehnuteľnosti správne?

Pri predaji nehnuteľnosti má realitný maklér kľúčovú úlohu a môže značne ovplyvniť výsledok transakcie. Aby bola zaistená hladká a úspešná skúsenosť, je dôležité u realitného makléra hľadať určité vlastnosti. V tomto blogu sa zameriame na kľúčové atribúty, ktoré by realitný maklér mal mať. Pokiaľ by ste v tejto téme chceli ísť ešte viac do hĺbky, neváhajte si vypočuť rozhovor s Klaudiou Rojčík Kocmanovou v našom podcaste.

Tak ako mnoho disciplín, aj práca realitného makléra je predovšetkým založená na komunikácii a medziľudských vzťahoch. Na to, aby obchod prebehol čo najúspešnejšie, je dôležité, aby mal realitný maklér sprostredkujúci predaj nehnuteľnosti istý súbor vlastností a zručností. Úspech realitného makléra sa teda priamo odvíja od jeho tzv. soft skills. Okrem toho je dôležitá aj jeho expertíza v oblasti nehnuteľností a v rámci trhu, ktorá má v kombinácii s jeho soft skills vytvoriť synergický efekt a tak zaistiť tú najlepšiu možnú službu pre klienta.

Profesionalita a dôveryhodnosť

Základom práce každého realitného makléra je v prvom rade profesionálna a dôveryhodná komunikácia. Je dôležité, aby realitný maklér komunikoval profesionálne a dôveryhodne, odpovedal na otázky záujemcov promptne a poskytoval im všetky potrebné informácie o nehnuteľnosti. Dôležité je aktívne počúvať, pýtať sa otázky a udržiavať očný kontakt. Realitný maklér by mal byť ochotný stretnúť sa s potenciálnymi záujemcami a predviesť záujemcom nehnuteľnosť osobne. Snažiť sa vytvoriť s nimi dobrý vzťah a byť im nápomocný po celú dobu predajného procesu.

Vyjednávanie

Ďalej by mal mať dobrú vyjednávaciu zručnosť. Vyjednávanie je neoddeliteľnou súčasťou predaja nehnuteľnosti. Byť schopný vyjednať najlepšiu možnú cenu a podmienky pre svojho klienta je kľúčové. Zručnosť v oblasti vyjednávania pomôže dosiahnuť uspokojivý výsledok pri predaji nehnuteľnosti.

Expertíza

Ďalším dôležitým aspektom je samotná expertíza realitného makléra. Aj keď diplom v oblasti realitného maklérstva nie je nevyhnutnosťou, realitný maklér by sa mal z vlastnej iniciatívy zaujímať o oblasť stavebníctva (technickú stránku), práva, ekonomiky a marketingu, čo sú všetko disciplíny, ktoré úzko súvisia s predajom (ale aj nákupom) nehnuteľností.

Rovnako to je aj s praktickým využitím obytných priestorov. Nepredáva sa len vzhľad, ale aj využitie, ktoré je v konečnom dôsledku aj dôležitejšie ako vizuálna stránka nehnuteľnosti, pretože pre mnoho ľudí má bývanie úžitkovú hodnotu. Dizajn je už pridaná hodnota. To však neznamená, že u niekoho to nemôže byť naopak a nebude prioritizovať práve design. V tomto prípade musí byť realitný maklér schopný identifikovať potreby kupujúceho a jasne stanoviť priority, podľa ktorých sa klient riadi a čo presne od nehnuteľnosti, ktorú kupuje očakáva.

Cena

Ďalším dôležitým aspektom predaja nehnuteľnosti je stanovenie jej ceny, čo si vyžaduje dobrú znalosť trhu a dôkladný prieskum cien podobných nehnuteľností v rovnakej lokalite. Zohľadniť treba aj aktuálne trhové trendy. Správne stanovená cena priláka viac záujemcov a zvýši šance na úspešný predaj.

Informácie

Pred predávaním nehnuteľnosti je nevyhnutné získať čo najviac informácií o nej: všetky detaily o stave nehnuteľnosti, jej histórii, ročných nákladoch, súvisiacich právnych dokumentoch atď. Tieto informácie pomôžu pri komunikácii s potenciálnymi záujemcami a zvýšia profesionalitu a kredibilitu realitného makléra. Správne informovaný a pripravený realitný maklér dokáže nehnuteľnosť jednoduchšie predať pretože presne vie, čo predáva, za koľko a hlavne komu.

Prezentácia

K predaju nehnuteľnosti patrí aj jej vhodná prezentácia (seba aj nehnuteľnosti). Zaobstaranie profesionálnych fotografií, ktoré zdôraznia najlepšie stránky nehnuteľnosti, vytvorenie popisu, ktorý pritiahne pozornosť potenciálnych záujemcov a popísanie výhod a pridanej hodnoty nehnuteľnosti. Zároveň pôsobí profesionálne a dôveryhodne. V prezentácii je možné použiť aj videá a virtuálne prehliadky, ktoré umožnia záujemcom preskúmať nehnuteľnosť online v prípade potreby.

Využitie technológií

V dnešnej dobe sa už prakticky nedá zaobísť bez základných technických zručností s informačnými technológiami. Aj pre realitného makléra ide o veľmi silný nástroj, ktorý keď využije správne, môže zvýšiť šance na úspešný predaj nehnuteľnosti. Správne a efektívne využitie informačných technológií tiež umožní úsporu času.

V konečnom dôsledku pri predaji nehnuteľnosti nezáleží na nehnuteľnosti ako takej. Samozrejme je dôležité, aby bola v poriadku po technickej a právnej stránke. To, či sa však predá, závisí prevažne od miery, do akej sa vie realitný maklér, ktorý ju predáva vcítiť a napasovať ju na mieru kupujúcemu, jej budúcemu majiteľovi.

Témou predaj, ale aj nákup nehnuteľnosti sa budeme zabývať ďalej aj v ďalších blogových článkoch.

Soft skills

Expertíza

Zoznam použitej literatúry:

First colony mortgage. 2023. The Importance of Working with a Good Real Estate Agent [online]. Dostupné tu.

KOCMANOVÁ, K. 2022. Budoucnost kvality realitní služby aneb Jak to vidím já [online]. Dostupné tu.

THOMAS, J. 2023. 12 Qualities You Need to Be a Successful Real Estate Agent [online]. Dostupné tu.

páčil sa vám článok? Zdieľajte ho so svojimi priateľmi!
Chcete sa dozvedieť viac zo sveta investícií a nehnuteľností? Registrujte sa zadarmo na našu online konferenciu!

Online konferencia

NA TÉMU

STABILNÉ INVESTIČNÉ PRÍLEŽITOSTI NA DNEŠNOM TRHU S NEHNUTEĽNOSŤAMI

6. MARCA
18:00
ONLINE
1. FEBRUÁRA
18:00
ONLINE

Registrujte sa zadarmo