Slovenčina (Slovakia)
Czech (Čeština)
Slovenčina (Slovakia)

Postupné kroky k tomu, ako sa stať rentiérom

Rentiér je slovo, ktoré je v posledných rokoch skloňované pomerne často a každý z nás sa s tým s veľkou pravdepodobnosťou už v nejakom kontexte stretol. O tejto téme si môžete vypočuť viac aj v našom vlastnom podcaste, do ktorého zavítal Ing. Martin Kořenek. Čo to ale naozaj znamená byť rentiérom a ako sa ním postupne stať objasníme ďalej v tomto článku.

Samotné slovo rentiér pochádza z francúzštiny a je historicky späté s obdobím stredoveku, kedy rentiéri boli výhradne ľudia vyššej vrstvy, tzn. pracujúci v bankovníctve alebo vlastniaci statky.

Dnes to tak už nie je. Rentiérom je dnes človek, ktorý investuje a pravidelne z toho dostáva pasívny príjem. Tento príjem sa všeobecne nazýva renta. V dnešných pomeroch sú rentieri ľudia z bežnej strednej triedy, pričom dosahujú pravidelný príjem, ktorý bezpečne pokrýva ich mesačné výdavky. Veľká väčšina z nich má tento príjem ako sekundárny, tzn., že chodí do práce, kde dostáva bežný pravidelný príjem (aktívny).

Pasívny príjem je taký príjem, kvôli ktorému nemusíme chodiť každý deň do práce. Je to príjem (výnos), ktorý dosiahneme vďaka investovaným peniazom, pričom tento príjem vzniká ich postupným zhodnotením.

Teraz, keď už máme definované, čo to znamená byť rentiérom, pozrieme sa na možné kroky, ktoré nám môžu pomôcť sa ním postupne stať. Tak ako drvivá väčšina vecí vo svete investovania, aj stať sa rentiérom si vyžaduje hlavne čas a čím skôr začneme, tým lepšie predpoklady budeme mať na dosiahnutie dobrých výsledkov.

Príjmy, ktoré rentiéri poberajú sú najčastejšie úroky z vkladov, výnosy z investície do akcií a dlhopisov alebo ešte výnosy z investovania do nehnuteľností a ich prenajímania.

Kde začať?

Tak ako sme už spomínali v predchádzajúcich článkoch, investovanie je pre každého jeho špecifická záležitosť podľa jeho osobných preferencií a očakávaní. Ani pri budovaní pasívneho príjmu to nie je inak.

Aké sú naše očakávania?

Úplne na začiatku si treba ujasniť predstavu, ktorú máme a ciele, ktoré chceme dosiahnuť. Tieto ciele by spravidla mali brať do úvahy dlhodobé hľadisko v tom zmysle, že nemôžeme očakávať veľa a príliš skoro, aby investícia mohla „pracovať“. Takéto ciele môžu napríklad byť zabezpečenie finančnej stability pre seba a rodinu, pravidelný príjem navyše, kúpa auta, kúpa vlastnej nehnuteľnosti, začiatok vlastného podnikania a ďalšie.

Aké máme možnosti?

Ďalej je potrebné zvážiť možnosti, ktoré nám sú dostupné v našich špecifických podmienkach. Mám rodinu, alebo nemám? Akú rentu by som rád poberal? Chcem to ako zaistenie finančnej stability ešte vedľa zamestnania alebo ako môj primárny zdroj príjmu? Aké mám aktuálne finančné zdroje? Aký je môj majetok? Mám úspory? Aký je rozdiel medzi tým, čo zarobím a tým čo utratím? Toto všetko sú otázky, ktoré si treba položiť.

Strategické plánovanie

Hlavné je všetko dobre strategicky premyslieť. Vedieť, čo aktuálne máme a kam sa chceme dostať, aby sme vedeli zvoliť tie vhodné nástroje pre nás. Ak si chceme vybudovať pasívny príjem a stať sa rentiérom, treba všetko metodicky premyslieť tak, aby sme mali čo najmenej práce neskôr. Toto možno považovať ako "investičný plán", ktorého by sme sa mali celý čas verne držať. V momente, keď máme všetko toto ujasnené a uvedené do pravej miery, môžeme začať s realizáciou. Úplne jednoducho, takýto plán zostrojíme tak, že si vypíšeme svoje mesačné príjmy a výdavky a na základe výsledku si potom stanovíme pre nás reálne a dosiahnuteľné ciele.

Držať sa plánu a zapojiť kritické myslenie

Aj keď je informovanosť a vzdelanosť v odbore dôležitá, kľúčovým je predovšetkým náš prístup a odhodlanosť. Rovnako nemôže chýbať ani kritické myslenie, vďaka ktorému sme schopní nadobúdať kvalitné a užitočné informácie, porovnávať súvislosti medzi javmi a na základe nich vznášať rozhodnutia. Užitočným nástrojom je Microsoft Excel (alebo iná tabuľková aplikácia), pomocou ktorej vieme efektívne riadiť svoje náklady. Trpezlivosť by nám tiež nemala chýbať.

Využitie cudzích zdrojov

Čo sa týka finančných aspektov, aj keby sme si mohli myslieť práve opak, je žiaduce využívať služby finančných inštitúcií a nebáť sa dlhu. Schopnosť vedieť využiť cudzí kapitál je veľkou pridanou hodnotou.

Postup ako sa stať rentiérom

Stať sa rentiérom investovaním do nehnuteľností

Zmysel vidíme obzvlášť v tom, stať sa rentierom investovaním do nehnuteľností s cieľom ich ďalej prenajímať, pretože ide o stabilné aktíva, ktoré nepodliehajú príliš dramatickým výkyvom na trhu na rozdiel od iných aktív. Sú teda do značnej miery spoľahlivé.

Stať sa rentiérom investovaním do nehnuteľností prináša so sebou výhody oproti iným aktívam:

  • zníženie rizika - nehnuteľnosti sa obvykle časom zhodnocujú a prinesú nám výnosy, aj keď naše investície do vlastného kapitálu alebo do cudzích zdrojov nemusia,

  • možnosť hypotekárneho úveru - svoju nehnuteľnosť môžeme napríklad zaistiť hypotekárnym úverom a získať tak finančné prostriedky na ďalšie investovanie podľa jej hodnoty,

  • keď už raz začneme, peniaze sa obrazne povedané "zhodnocujú samy",

  • istota a zabezpečenie.

Vytváranie pasívneho príjmu investovaním do nehnuteľností je výhodné práve v tom, že pokiaľ si na začiatku procesu dáme záležať, tak s menšími kontrolami a úpravami neskôr dokážeme všetko nastaviť tak, aby to fungovalo zjednodušene povedané „samo“, tzn. s minimálnymi zásahmi z našej strany.

Element času tiež prinesie výhodu zloženého úročenia (úroky z úrokov), takže je veľmi dôležité nečakať a začať čo najskôr, aby sa investované peniaze zhodnocovali.

Pokiaľ si na začiatku nie sme istí, je dobré pasívny príjem začať budovať popri zamestnaní, aby sme mali možnosť vyskúšať si, ako to celé funguje. Jedným z hlavných kritérií výberu lokality a tej správnej nehnuteľnosti je dobrá informovanosť o oboch - musíme jednoducho vedieť do čoho ideme, aby sme neboli zbytočne vystavení zlým prekvapeniam.

Viac k tejto téme a o tom, ako si vybudovať stabilný pasívny príjem investovaním do nájomných nehnuteľností si môžete vypočuť od Ing. Martina Korenka v našom podcaste.

Zoznam použitej literatúry:

FICHTNER, V. 2023. Jak se obyčejný člověk může stát finančně nezávislým rentiérem [online]. Dostupné tu.

HARDYN, M. 2023. Rentiér - Kdo to je, jak se jím stát? [online]. Dostupné tu.

WINT. 2022. Top 7 Ideas For Earning Passive Income From Real Estate [online]. Dostupné tu.

páčil sa vám článok? Zdieľajte ho so svojimi priateľmi!
Chcete sa dozvedieť viac zo sveta investícií a nehnuteľností? Registrujte sa zadarmo na našu online konferenciu!

Online konferencia

NA TÉMU

STABILNÉ INVESTIČNÉ PRÍLEŽITOSTI NA DNEŠNOM TRHU S NEHNUTEĽNOSŤAMI

6. MARCA
18:00
ONLINE
1. FEBRUÁRA
18:00
ONLINE

Registrujte sa zadarmo