Slovenčina (Slovakia)
Czech (Čeština)
Slovenčina (Slovakia)
F.A.Q

Odpovedáme na Vaše časté otázky

Bezpečnosť našich investorov je pre nás na prvom mieste. Pohybujeme sa v segmente nehnuteľností, ktorý už sám o sebe dlhé desaťročie znamená stabilitu. Základný kapitál spoločnosti je 6 mil. CZK. V súčasnej dobe máme v portfóliu cez 150 nehnuteľností, ktoré odkupujeme pod trhovou cenou v celkovej hodnote viac ako 460 mil. CZK. Podiel cudzieho kapitálu skupiny na celkovom majetku udržiavame pod 50 %.

Štandardne to nie je možné, pretože s peniazmi pracujeme čo najefektívnejšie v jasne stanovenom období. Na druhú stranu, sme stále ľudí a chápeme, že občas život prinesie situácie, ktoré by nikto z nás nečakal. V takýchto prípadoch sa snažíme vyjsť v ústrety.

Celkovú zadlženosť skupiny, teda podiel cudzieho kapitálu na celkovom ocenení majetku, udržujeme pod 50 %. V prípade, že by sme sa rozhodli splatiť všetky naše záväzky (ako bankové, tak od privátnych investorov), zostane nám viac ako 50 % vlastného majetku.

Áno, je to zákonná povinnosť a všetky účtovné výkazy materských firiem Wolf Trade, Impresario Group a VERUM capital sú zverejnené na portáli Justice.cz. WIV group vznikol spojením týchto entít v roku 2022. Z toho dôvodu sa za záväzky spoločnosti zaručuje svojim majetkom materská spoločnosť Wolf Trade, s. r. o.

V súčasnej dobe je v majetku spoločnosti cez 50 nehnuteľností, z čoho je však aj niekoľko bytových domov. V prepočte na jednotlivé byty a rodinné domy tak naše portfólio ráta cez 150 nehnuteľností.

Aktuálne hodnoty nehnuteľností pravidelne preceňujeme. Podľa posledných odhadov, celková trhová hodnota majetku našej skupiny je 520 mil. CZK.

Spočítajte si svoj výnos

Koľko chcete investovať?
0
400 200000
Na koľko rokov?
0
1 10
Mesačná výplata
0
Celkový výnos:
0

*Ide o hrubý výnos pred zdanením 19 % / 25 % dane z  príjmov z investícií na SK a o hrubý výnos pred zdanením 15 % zrážkovou daňou v ČR.

Meno a priezvisko *
E-mail *
Telefón *
+421
Search