Slovenčina (Slovakia)
Czech (Čeština)
Slovenčina (Slovakia)

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR

Sprostredkovateľ *
Štruktúra
Čiastka + mena Zadajte čiastku a menu ručne. Nezabudnite uviesť menu (EUR alebo €)!
Váš e-mail *
Predvoľba Voľba "Iná" umožňuje zadať akékoľvek formáty čísel vrátane klapky atp.
Telefónne číslo *Ak potrebujete zadať dlhšie číslo (napr. klapku) zvoľte predvoľbu "Iná"
Telefónne číslo *Ak potrebujete zadať dlhšie číslo (napr. klapku) zvoľte predvoľbu "Iná"
Telefónne číslo *Voľba predvoľby "Iná" umožňuje zadať aj CZ a SK číslo doplňujúcim údajom ako je klapka atp.
Chcem poskytnúť detailné údaje*
Áno
Nie
Produkt Doplňte produkt o ktorý máte záujem
MenaRežim klávesnice použite pre prípad, že máte problém zadať čiastku pomocou posuvníka
EUR
CZK
ČiastkaZvoľte výšku investičnej čiastky pretiahnutím posuvníka.
0
10000 10000000
ČiastkaZvoľte výšku investičnej čiastky pretiahnutím posuvníka.
0
400 400000
Bankové spojenie *Číslo účtu a označenie Vašej banky prípadne IBAN
SWIFT kód Uvádzajte pri platbách v EUR. SWIFT (BIC), nájdete uvedený vo Vašom internetovom bankovníctve.
Dátum narodenia *
Trvalé bydlisko *
PSČ *
Mesto *
Korešpondenčná adresa
Poznámka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov - plné znenie tu

Prehlasujem, že moje peniaze nepochádzajú z trestnej činnosti a neporušujem zákon AML