Slovenčina (Slovakia)
Czech (Čeština)
Slovenčina (Slovakia)

VLASTNÝ DEVELOPMENT

Vďaka dlhoročným skúsenostiam našej skupiny so slovenským trhom developmentu a stavebníctva, sa zameriavame primárne na tieto oblasti. Z vlastného kapitálu a v spolupráci s podielovými investormi, ktorí s nami do projektov vstupujú ako partneri, vykupujeme rozsiahle pozemky so skrytým potenciálom. Tieto nehnuteľnosti sme schopní vďaka dlhoročným väzbám vykúpiť za bezkonkurenčné ceny, mimo oficiálne ponukové portály. Na týchto pozemkoch po odkúpení naďalej pracujeme a vytvárame pridanú hodnotu formou vybudovania inžinierskych sietí, rozparcelovaním, inžinieringom, prípravou projektu a nakoniec samotným predajom jednotlivým klientom. 

Tieto projekty sú spravidla realizované v priebehu jedného až troch rokov, v závislosti od ich komplexnosti a nutnosti zapojenia úradov.

Ako to celé funguje?

NáJDEME VHODNÝ POZEMoK

Vďaka rozsiahlej sieti kontaktov, napojenej na stavebné úrady a dlhodobým obchodným vzťahom s našimi partnermi, vyberieme vhodný pozemok na kúpu.

NA POZEMKU ZAČNEME PRACOVAť

Tento bod je značne individuálny a závisí od charakteru pozemku. V niektorých prípadoch žiadame o zmenu územného plánu, vydanie stavebného povolenia, inokedy priamo sami začíname výstavbu.

PrIPRAVÍME POZEMEK na predaj

Prevažnú väčšinu našich pozemkov vo vhodnom momente predávame. Rozsiahle stavebné pozemky rozdelíme na jednotlivé parcely a vrátane vypracovaného projektu predávame koncovým klientom. Sú ale aj také situácie, kedy pozemok ako celok predáme developerovi.

riadime Niekoľko PROJEKTov Súčasne

Vďaka zohranému tímu odborníkov a dlhodobým väzbám na investorov sme schopní simultánne rozvíjať niekoľko aktivít a tým zaistiť udržateľný rast a vyrovnaný cash-flow našej firmy.

Naše projekty