Slovenčina (Slovakia)
Czech (Čeština)
Slovenčina (Slovakia)

Ženy, ktoré investujú a ženy, ktoré neinvestujú: aký je medzi nimi rozdiel?

V jednom z našich predchádzajúcich článkov sme sa zaoberali problematikou investičného správania žien v porovnaní s mužmi. Je to veľmi aktuálna a rozsiahla téma a tak sme sa rozhodli v tomto článku ďalej odkryť správanie a charakteristiky žien, ktoré sa rozhodli investovať v porovnaní so ženami, ktoré neinvestujú. Tieto charakteristické rysy okrajovo porovnávame s rysmi mužskými.

Z predchádzajúceho článku na tému ženy a investovanie vieme, že ženy sú všeobecne od prírody rozvážnejšie a opatrnejšie ako muži. Nie je tomu inak ani pri ich rozhodovaní o finančných záležitostiach. Nie je tomu inak ani pri ich rozhodovaní o finančných záležitostiach. Ako sa ale líšia ženy investorky od žien, ktoré neinvestujú?

Investovanie vs. sporenie

Z dôvodu svojej opatrnej natúry majú ženy aktuálne tendenciu skôr šetriť svoje finančné prostriedky na vytváranie rezerv pre zabezpečenie, v prvom rade seba samých a s ďalšou perspektívou zabezpečenia ich budúcej rodiny.

Ženy, ktoré sa nakoniec rozhodnú investovať istú časť svojich finančných prostriedkov tak urobia približne v pomere zobrazenom na grafoch nižšie.

Ženy

ktoré investujú

0%

z toho 18 % pravidelne

ktoré neinvestujú

0%

Muži

ktorí investujú

0%

z toho 29 % pravidelne

ktorí neinvestujú

0%

Správanie žien, ktoré sa rozhodli investovať sa líši od správania žien, ktoré neinvestujú a to v nasledujúcich aspektoch.

Sebavedomie

Štatistiky ukazujú, že ženy, ktoré investujú, majú vyššie sebavedomie ako ženy, ktoré neinvestujú. Tým, že podnikajú aktívne kroky k tomu, aby si zaistili budúcnosť, prejavuje sa to aj vo zvýšení ich celkovej istoty a sebavedomia nad bežný priemer. 37 % investoriek má vyššie sebavedomie ako je priemer, oproti 25 % žien, ktoré neinvestujú. Stále je to ale značne nižšie ako u mužov.

Ženy

investorky, ktoré majú vyššie sebavedomie než priemer

0%

neinvestorky, ktoré majú vyššie sebavedomie než priemer

0%

Muži

investori, ktorí majú vyššie sebavedomie než priemer

0%

neinvestori, ktorí majú vyššie sebavedomie než priemer

0%

Finančné plánovanie

Ženy, ktoré sa rozhodnú investovať, budú pravdepodobnejšie prejavovať aj vyššiu úroveň finančného plánovania a to hlavne z dlhodobého hľadiska. Toto plánovanie je v podobe podrobného finančného plánu s jasne stanovenými cieľmi. 78 % žien, ktoré investujú, majú finančný plán a viac ako jedna tretina z nich má tento plán detailne rozpísaný.

Ženy investorky

majú finančný plán

0%

z toho 32 % má detailný plán

nemajú finančný plán

0%

Ženy neinvestorky

majú finančný plán

0%

z toho 14 % má detailný plán

nemajú finančný plán

0%

Ženy s vyšším sebavedomím než je priemer

majú finančný plán

0%

z toho 22 % má detailný plán

nemajú finančný plán

0%

Ženy s nižším sebavedomím než je priemer

majú finančný plán

0%

z toho 14 % má detailný plán

nemajú finančný plán

0%

Úroveň dôležitosti, ktorú ženy pripisujú finančnému plánovaniu, sa v priamej úmere tiež prejavuje aj vo vyššej pravdepodobnosti životného plánovania. 67 % žien, ktoré investujú a plánujú finančne majú aj životný plán, oproti 51 % žien, ktoré neinvestujú. Tu vek a výška príjmu investujúcich žien nemá prakticky žiadny vplyv na ich postoj k finančnému plánovaniu.

Tolerancia rizika

Pre ženy, ktoré investujú sa zvyšuje aj ich tolerancia rizika. Toto je priamym dôsledkom ich zvýšeného sebavedomia a celkového pocitu istoty. V tomto ohľade sa investujúce ženy svojim správaním približujú k investičnému správaniu mužov. Zvýšenú úroveň rizika spájajú aj s vyššou úrovňou príležitostí, tzn. vyššou úrovňou potenciálneho zisku.

Ženy investorky

akceptujú riziko

0%

spájajú riziko s príležitosťou

0%

Ženy neinvestorky

akceptujú riziko

0%

spájajú riziko s príležitosťou

0%

Miera istoty v budúcnosti

Ženy, ktoré investujú cítia vyššiu mieru zaistenia pre ich budúcnosť a zároveň o niečo vyššiu mieru finančnej istoty ako cítili pred rokom. Toto však neznamená, že prestávajú byť opatrné.

Ženy investorky

očakávajú zlepšenie finančnej situácie do 3 rokov

0%

istejšie svojou finančnou situáciou

0%

Ženy neinvestorky

očakávajú zlepšenie finančnej situácie do 3 rokov

0%

istejšie svojou finančnou situáciou

0%

Ženy investujú a sporia z rovnakých dôvodov

Celkom sú ženy motivované investovať z rovnakých dôvodov ako sú motivované šetriť. Rozdiel je v tom, že investujúce ženy ušetria mesačne proporčne viac ako ženy, ktoré neinvestujú a zároveň majú aj jasnejšie stanovené finančné priority. Ženy, ktoré majú aj stanovený investičný plán investujú viac cielene a zmysluplne.

Zaistiť si stabilnú budúcnosť je hlavným hnacím motorom pre ženy, či už ich to motivuje k pravidelnému sporeniu alebo rovno k investovaniu. Ženy, ktoré investujú, majú jasnejšie stanovené priority a ciele, čo im umožňuje investovať efektívnejšie. Ako sme už spomenuli vyššie, toto sa odráža aj vo zvýšenom sebavedomí a pocite istoty, čo podporuje rozvoj ďalších investičných aktivít a zvyšuje ich celkový objem v ženskej populácii.

V konečnom dôsledku investujúce ženy s jasne stanoveným finančným plánom tiež ušetria mesačne vyššie sumy ako ženy, ktoré neinvestujú vôbec.

Ako sme preukázali v článku, rozhodnutie žien investovať jasne zvyšuje ich sebavedomie a teda ich podporuje plánovať aktívnejšie nielen finančne, ale aj na životnej úrovni. Aj keď v menšom počte, ženy stále prevažne považujú investovanie ako aktivitu, ktorá si vyžaduje oveľa vyššiu úroveň aktívneho zapojenia a vyžaduje viac času a námahy ako je jednoduché sporenie na účte v banke.

A čo si z tohto článku môžeme odniesť? To, že sa žena rozhodne investovať má za následok zmenu jej zmýšľania a celkového prístupu ku všetkým aspektom jej života, čo jej umožňuje vytvorenie stabilného finančného zázemia. Aktívne zapojenie žien do sveta investícií prináša do tejto oblasti úplne nové perspektívy pre spoločnosť ako celok a vytvára nové príležitosti, z ktorých môžeme profitovať naozaj všetci.

Na tému ženy a investovanie sa môžete tešiť aj v našich ďalších blogových článkoch, ktoré si budete mať možnosť prečítať už čoskoro!

Seznam použité literatury:

Black Rock. 2023. Les femmes et l’investissement - tendances à travers l’Europe [online].  Dostupé tu.

Forbes. 2023. Women Invest Better But Less - Here’s Why [online]. Dostupné tu.

J. P. Morgan Asset Management. 2023. Les femmes et l'investissement [online]. Dostupné tu.

Chcete sa dozvedieť viac zo sveta investícií a nehnuteľností? Registrujte sa zadarmo na našu online konferenciu!

Online konferencia

NA TÉMU

STABILNÉ INVESTIČNÉ PRÍLEŽITOSTI NA DNEŠNOM TRHU S NEHNUTEĽNOSŤAMI

6. MARCA
18:00
ONLINE
1. FEBRUÁRA
18:00
ONLINE

Registrujte sa zadarmo