Slovenčina (Slovakia)
Czech (Čeština)
Slovenčina (Slovakia)

Oddlženie nehnuteľnosti: čo to je?

V dnešnej náročnej dobe poznamenanej ekonomickou krízou, začínajú pre mnohých z nás byť aktuálne témy ako sú dlhy av mnohých prípadoch dlhy v súvislosti s bývaním. Pre značnú časť svetovej populácie, pričom Česká republika a Slovensko nie sú výnimkami, začala pre ľudí byť ich situácia bývania neúnosná a tak prirodzene hľadajú spôsoby, ako z týchto nepríjemných finančných životných situácií vyjsť s čo najmenšou ujmou.

Kľúčovým je začať podnikať kroky a riešiť situáciu čo najskôr, ako to len ide. Tzn., v okamihu, keď sme v blízkej budúcnosti schopní identifikovať zhoršujúcu sa nám finančnú situáciu až do bodu, kedy to pre nás zrazu prestane byť únosné. Takto sme totiž schopní predísť osobnému bankrotu, t.j. insolvencii (oddlženiu), ktorej konkrétne postupy popisujeme v tomto článku.

Počuli ste už o insolvencii (oddlžení) nehnuteľnosti?

Oddženie nehnuteľnosti znamená vyplatenie všetkých záväzkov prepojených s danou nehnuteľnosťou, ako sú pôžičky, úvery, kreditné karty alebo aj exekúcie.

Ak sa ocitneme v situácii, keď už naďalej nie sme schopní finančne uniesť naše vlastné bývanie, nepochybne nás to zamrzí. Je však dôležité si uvedomiť, že aj v takej situácii, z ktorej vyzerá, že nie je východisko, vedú cesty von. Ľahko sa to možno hovorí, ale aj v takej ťažkej situácii, kedy doslova môžeme „prísť o strechu nad hlavou“, je nevyhnutné zachovať si chladnú hlavu. Je to dôležité preto, aby sme mohli urobiť práve také rozhodnutia, ktoré nás z tejto situácie dostanú.

Aj keď mnohých z nás by hrdosť v tejto situácii možno nepustila, netreba sa báť požiadať o pomoc a v žiadnom prípade to nemôžeme považovať za naše osobné zlyhanie.

Samotný proces oddlženia má niekoľko podmienok a pozostáva z postupu, ktorý rozvinieme nižšie.

Aký je teda štandardný postup?

V prvom rade musíme začať vyhlásením insolvencie podľa podmienok, ktoré stanovuje insolvenčný zákon. Bez toho sa nikam nepohneme. Tu treba spomenúť, že sa jedná o poslednú možnosť, keď už nemáme naozaj na výber. Na Slovensku postup zadáva zákon č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Pre účely tohto článku však ďalej hovoríme o postupe, ktorý sa vzťahuje na Českú republiku podľa platnej českej legislatívy.

Na to, aby mohol súd vôbec rozhodovať o oddlžení našej nehnuteľnosti, je potrebné podať tzv. insolvenčný návrh spolu s návrhom na povolenie oddlženia. Daný návrh by mal byť jasný, zrozumiteľný a určitý a mal by obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti. Tento návrh nemôžeme podať na súd svojpomocne, musí to s nami spísať a potom aj podať na súd kompetentná osoba, napr. advokát.

Ďalej je potrebné splniť tieto podmienky, aby sme vôbec boli pripustení na oddlženie.

Musíme sa nachádzať v tzv. úpadku alebo hroziacom úpadku

V úpadku sa nachádzame pokiaľ: máme viac veriteľov (min. dvoch), ako dlžník máme aspoň dva dlhy po dobe splatnosti 30 dní, alebo ak už nie sme vôbec schopní plniť svoje záväzky.


V hroziacom úpadku sa nachádzame v situácii, keď sme ešte aktuálne schopní plniť svoje záväzky, ale vzhľadom na okolnosti s veľkou pravdepodobnosťou v budúcnosti schopní nebudeme.


Z toho vyplýva, že pre podanie návrhu nie je nevyhnutné, aby sme sa v nepriaznivej situácii už nachádzali . Môže to byť stav, ktorý však už teraz dokážeme predvídať a čím skôr to začneme riešiť, tým lepšie.

Mali by sme byť schopní zaplatiť aspoň časť dlhu

Aj keď nie sme schopní vyplatiť dlh ako celok, mali by sme vedieť splatiť aspoň jeho časť, vďaka nášmu platu, dôchodku, materskej, rodičovskej, alebo ktorémukoľvek inému príjmu, ktorý pravidelne poberáme. Alebo vlastníme nejaký majetok napr. nehnuteľnosť, vozidlo, cenné papiere, sporenie, podiel v spoločnosti a i.


Pokiaľ príjem máme nedostatočný, alebo dokonca žiadny, môže za nás eventuálne uhradiť aj tretia osoba prostredníctvom darovacej zmluvy alebo zmluvy o dôchodku.

Nemali by sme oddlžením sledovať nepoctivý zámer

Závisí od každého prípadu zvlášť. Keď hovoríme o sledovaní nepoctivého zámeru, hovoríme napr. o úmyselnom poškodzovaní veriteľov, páchaní trestných činov na majetku alebo trestných činov hospodárskej povahy alebo ešte zatajovaní majetku alebo príjmu.

Pokiaľ ide o dlh z podnikania, veriteľ nesmie s oddlžením nesúhlasiť

V prípade oddlženia dlhov z podnikania sa môže stať, že pokiaľ veriteľ vyjadrí svoj nesúhlas voči nášmu oddlženiu, celý tento proces môže byť tým pádom znemožnený. Je to ale veľmi zriedkavé a vo väčšine prípadov sa veriteľ ani nevyjadrí, čo znamená, že proti nášmu oddlženiu nič nemá.

V priebehu celého riadenia by sme si mali riadne plniť všetky povinnosti

Je nevyhnutné, aby sme počas celého konania prejavovali úprimný záujem o celý proces a nepristupovali k procesu oddlženia ľahkopádne. Je potrebné, aby sme si riadne plnili všetky povinnosti stanovené súdom a tiež pristupovali k oddlženiu zodpovedne. V opačnom prípade, ak neprejavíme dostatočný záujem, by sa mohlo stať, že by konanie nedopadlo úspešne.

Môžu do toho zasiahnuť aj predchádzajúce konkurzné konania

Oddlženie môže byť neúspešné aj vtedy, ak:

  • v posledných 10 rokoch sme si ako dlžník jedným úspešným oddlžením už prešli,

  • v posledných 5 rokoch bolo oddlženie neúspešné kvôli nášmu nepoctivému zámeru ako dlžníka,

  • v posledných 3 mesiacoch sme ako dlžník vzali návrh na oddlženie späť.

Aj keď dôjde k takej situácii, nie je to zárukou toho, že konanie neprebehne úspešne. Bude to znovu závisieť od každého konkrétneho prípadu a špecifických okolností.

Existuje aj iná možnosť?

Pokiaľ vám vyššie uvedený proces pripadá komplikovaný a pokiaľ sa ešte nenachádzate v konečnej situácii insolvencie, samozrejme sú aj iné možnosti.

WIV group ako skupina pohybujúca sa v oblasti investícií do nehnuteľností, sa stretáva na trhu s rôznymi situáciami. Jednou z hlavných motivácií, ktoré nás ako skupinu viedli k jej založeniu sú práve ťažké životné situácie, v ktorých sme ľudí stretli.

Hlavnou aktivitou našej skupiny WIV group v Českej republike je nákup nehnuteľností. Počas nášho pôsobenia na trhu sme mali možnosť sa stretnúť s mnohými príbehmi, ktoré boli úplne zdrvujúce. Sme radi, že sme týmto ľuďom boli schopní podať pomocnú ruku aj vo finančne náročných životných situáciách. O našom postupe hovoríme aj v našom podcaste v diele so Štěpánom Smolejom.

Postup je nasledujúci. Osoba, ktorá sa nachádza v tejto situácii a chce sa vyhnúť osobnému bankrotu, nám svoju nehnuteľnosť predá do nášho vlastníctva. Tu je však nevyhnutné, aby dotknutá osoba mala vlastný majetok prevyšujúci jej dlhy. My spolu s nehnuteľnosťou preberieme aj všetky s ňou spojené dlhy a záväzky, ktoré okamžite vyplatíme. Oddlženú nehnuteľnosť si zaradíme do nášho portfólia a pôvodného majiteľa tam necháme bývať ďalej za mesačný nájom. Akonáhle sa pôvodný majiteľ zase postaví na nohy, nehnuteľnosť si od nás odkúpi späť za vopred stanovených podmienok a na základe predkupného práva.

Zoznam použitej literatúry:

Justice.cz. 2023. Insolvence​ [online]. Dostupné tu.

Nemamdluhy.cz. 2023. Podmínky oddlužení [online]. Dostupné tu.

WIV group. 2023. Nákup nemovitostí [online]. Dostupné tu.

Chcete sa dozvedieť viac zo sveta investícií a nehnuteľností? Registrujte sa zadarmo na našu online konferenciu!

Online konferencia

NA TÉMU

STABILNÉ INVESTIČNÉ PRÍLEŽITOSTI NA DNEŠNOM TRHU S NEHNUTEĽNOSŤAMI

6. MARCA
18:00
ONLINE
1. FEBRUÁRA
18:00
ONLINE

Registrujte sa zadarmo