Slovenčina (Slovakia)
Czech (Čeština)
Slovenčina (Slovakia)

Investičné chovanie žien vs. mužov

Ako sme už spomenuli v predchádzajúcich článkoch na tému investovanie, správanie každého z nás je v tejto oblasti veľmi špecifické a vždy závisí od našich osobných charakteristík a preferencií ako jedincov.

Investovanie je dôležité pre budovanie bohatstva a zabezpečenie si finančnej stability v budúcnosti. Avšak, muži a ženy majú tendenciu pristupovať k investovaniu inak. Štúdie ukázali, že muži a ženy majú odlišné investičné ciele, toleranciu rizika, investičné štýly a sebavedomie v investovaní. V tomto článku budeme preskúmavať rozdiely v investičnom správaní medzi mužmi a ženami podľa ich charakteristických osobnostných čŕt (viď tabuľku nižšie) a priblížime tiež čo to znamená pre výsledky ich investičných aktivít.

Vlastnosti žien a mužov, tabuľka

Rôzne faktory ovplyvňujúce rozhodovanie

Jedným z hlavných rozdielov v investičnom správaní medzi mužmi a ženami sú ich investičné ciele. Muži majú tendenciu byť viac zameraní na generovanie vysokých výnosov a prekonávanie trhu. Sú viac naklonení k investovaniu do vysokorizikových investícií, ako sú individuálne akcie a špekulatívne investície.

Na druhej strane, ženy majú tendenciu sa zamerať na dlhodobú finančnú bezpečnosť a stabilitu, pretože myslia viac na rodinu, čo však môže byť rovnako silná motivácia aj pre mužov. Ženy teda väčšinou investujú do nízkorizikových, dlhodobých investícií, ako sú podielové fondy a dlhopisy (ktoré ako skupina v oblasti investícií do nehnuteľností ponúkame).

Ženy majú tiež tendenciu držať vyšší podiel svojich aktív v hotovosti. Muži majú naopak sklon klásť väčší dôraz na čistú efektivitu a rozhodujú o investíciách na základe historickej výkonnosti volených aktív.

Muži a ženy sa tiež líšia v tolerancii rizika. Muži majú zvyčajne vyššiu toleranciu rizika a sú viac ochotní prijať rizikové investície, ktoré majú potenciál pre vysoké výnosy. Ženy majú nižšiu toleranciu rizika a preferujú investície, ktoré sú stabilnejšie a predvídateľnejšie. Tento rozdiel v tolerancii rizika môže viesť k rozdielom v investičných rozhodnutiach a finančných výsledkoch ako je frekvencia obchodovania na finančnom trhu alebo výnos z investície.

Ďalším rozdielom v investičnom správaní medzi mužmi a ženami je ich investičný štýl. Muži majú tendenciu pristupovať k investovaniu aktívnejšie, často nakupujú a predávajú investície a snažia sa prekonať trh. Ženy majú tendenciu pristupovať k investovaniu viac pasívne, spoliehajú sa na dlhodobé investície a diverzifikáciu na dosiahnutie svojich finančných cieľov. Podľa štúdií ženy pri investovaní strávia aj viac času nad výberom svojich investičných možností a sú opatrnejšie. Špecifickou charakteristikou žien je aj to, že vie oveľa pokojnejšie a bez impulzívnych úkonov prečkať obdobie poklesu trhov.

Nakoniec, muži a ženy sa líšia aj v sebavedomí v investovaní. Muži majú tendenciu byť viac sebavedomí v investičných rozhodnutiach a sú viac naklonení ku konzultovaniu investičných informácií s ostatnými mužmi. Na druhej strane ženy môžu byť menej sebavedomé v investovaní a môžu byť viac naklonené na hľadanie poradenstva od finančných poradcov alebo priateľov.

Všeobecne, oproti predchádzajúcim generáciám, sa ženy dnes zaujímajú o investície oveľa viac ako predtým a to už vo veku 20 – 30 rokov (mileniály: 63 % oproti generácii X: 28 % a baby boomerom: 16 %). Je to aj vďaka sprístupneniu vzdelávania a to najmä v investičnom a finančnom sektore, ktoré boli dlho považované za "mužské".

Vplyv týchto rozdielov na finančné výsledky

Tieto rozdiely v investičnom správaní môžu mať významný vplyv na finančné výsledky mužov a žien. Muži môžu mať tendenciu generovať vyššie výnosy, ale tiež sa môžu dostať do väčšieho rizika, najmä ak sa nezvládnu riadne zamerať na správu rizikového portfólia. Na druhej strane ženy môžu mať tendenciu dosahovať menšie výnosy, ale tiež môžu byť menej náchylné ku strate.

Zaujímavé je, že aj napriek tomu, že ženy sú menej sebavedomé v investovaní, celkovo podľa štatistík dosahujú vyššie a stabilnejšie výnosy ako muži (ročne o 0,4 % viac v čistých výnosoch, čo je smerodatné hlavne z dlhodobého hľadiska).

Ako sa inšpirovať a optimalizovať svoje investovanie na základe týchto rozdielov?

Tu je niekoľko tipov, na čo sa sústrediť aby ste mohli optimalizovať svoju investičnú stratégiu bez ohľadu na to, či ste muž alebo žena:

  • Stanovte si jasný investičný cieľ: bez ohľadu na to, či ste muž alebo žena, mali by ste mať jasný investičný cieľ, aby ste mohli lepšie plánovať a spravovať svoje investície.

  • Diverzifikujte svoje portfólio: investujte do rôznych aktív a tried aktív, aby ste minimalizovali riziko straty.

  • Učte sa o investíciách: nezáleží na tom, či ste muž alebo žena, mali by ste sa učiť o investíciách a sledovať trendy na trhu, aby ste boli schopní lepšie reagovať na akúkoľvek vzniknutú situáciu.

  • Hľadajte poradenstvo: ak sa necítite dostatočne sebavedomí, obráťte sa na odborníkov alebo hľadajte podporu od priateľov alebo rodiny.

Ako sme spomenuli vyššie, investičné správanie mužov a žien sa môže líšiť v niekoľkých kľúčových oblastiach, vrátane investičných cieľov, tolerancie rizika, investičného štýlu a sebavedomia v investovaní. Tieto rozdiely môžu mať významný vplyv na finančné výsledky oboch pohlaví. Je dôležité, aby sme si boli vedomí týchto rozdielov a snažili sa ich vyrovnať, aby boli naše investičné rozhodnutia čo najefektívnejšie a ziskovejšie. Pokiaľ by ste sa cítili stratení alebo neistí ohľadom svojich investícií, neváhajte nás kontaktovať na .

Celkovo možno povedať, že investičné správanie mužov a žien sa môže líšiť, ale to neznamená, že jedno pohlavie je v investovaní lepšie ako druhé. Výsledky závisia od mnohých faktorov, vrátane individuálneho štýlu, cieľov a skúseností. Ak sa však budete vzdelávať a rozvíjať svoje investičné zručnosti, môžete dosiahnuť úspech bez ohľadu na to, či ste muž alebo žena.

Zoznam použitej literatúry:

BIRKEN, E. G., CURRY, B. 2021. Why women are better investors? [online]. Dostupné tu.

LIERSCH, M. 2015. Women and Investing: A Behavioral Finance Perspective [online]. Dostupné tu.

SoFi. 2013. Examining Male vs. Female Investment Behavior [online]. Dostupné tu.

páčil sa vám článok? Zdieľajte ho so svojimi priateľmi!
Chcete sa dozvedieť viac zo sveta investícií a nehnuteľností? Registrujte sa zadarmo na našu online konferenciu!

Online konferencia

NA TÉMU

STABILNÉ INVESTIČNÉ PRÍLEŽITOSTI NA DNEŠNOM TRHU S NEHNUTEĽNOSŤAMI

6. MARCA
18:00
ONLINE
1. FEBRUÁRA
18:00
ONLINE

Registrujte sa zadarmo