Slovenčina (Slovakia)
Czech (Čeština)
Slovenčina (Slovakia)

Ako efektívne diverzifikovať investičné portfólio?

V predchádzajúcom článku sme sa zaoberali možnými investičnými nástrojmi, ktorými zhodnocovať svoje finančné prostriedky. V druhej časti článku sme tiež načrtli pojem investičné portfólio, a práve tento pojem rozoberieme podrobnejšie v ďalšom texte.

Jednoducho povedané, investičné portfólio je súbor investičných nástrojov, pomocou ktorých sa rozhodneme svoje peniaze zhodnocovať. Celok investičného portfólia tvorí 100%. Jeho štruktúra už ďalej závisí od investičných nástrojov zvolených podľa našej investičnej stratégie, ktorá by mala brať do ohľadu naše preferencie rovnako ako našu špecifickú finančnú situáciu.

Typy investičných strategií

Obecne delíme stratégie na 2 základné typy:

  • konzervatívnu a

  • dynamickú.

Rôznych stratégií na trhu nájdete viac. Vždy sú ale tvorené určitým pomerom (mixom) práve týchto dvoch základných typov.

Konzervatívna investičná stratégia je taká stratégia, ktorá dosahuje nižšie a stabilnejšie výnosy s minimálnym rizikom (pojem bezriziková investícia je mýtus). Je teda vhodná pre tých investorov, ktorí nepotrebujú vysoké zhodnotenie, ale chcú mať budúci výnos zaistený čo najlepšie možne. Túto stratégiu všeobecne vyhľadávajú ľudia, ktorí majú vysokú averziu k riziku a často majú kratší investičný horizont, teda dobu, na ako dlho peniaze investujú.

Dynamická investičná stratégia je naopak stratégia, ktorá je schopná dosahovať vysoké zhodnotenie s vyššou mierou rizika alebo volatility, tzn. ako veľmi nám hodnota investície kolíše - ako stúpa a ako klesá. Táto stratégia je naopak vhodná pre tých, ktorí majú pred sebou dlhší investičný horizont a kolísanie výnosu v čase ich nijako likvidačne neohrozuje.

Aby sme mohli efektívne diverzifikovať naše investičné portfólio, musíme si najskôr ujasniť akú úroveň výnosnosti a riziká môžeme pri jednotlivých investičných nástrojoch očakávať. V nasledujúcom grafe sú zobrazené investičné nástroje podľa ich úrovne výnosu a rizika.

V ekonomickej teórii sa stretávame s rôznymi odporúčaniami ohľadom "ideálneho" zloženia investičného portfólia, ktoré by malo obsahovať dve hlavné časti. Týmito sú dlhopisy a akcie s doplnením o kategóriu tzv. alternatívnych investícií. Konkrétne nehnuteľnosti môžeme zaradiť do tejto kategórie, ale môžeme ich vnímať aj oddelene.

Pri skladaní svojho investičného portfólia treba mať na pamäti porekadlo: „Nedávať všetky vajcia do jedného košíka“. Efektívne diverzifikované portfólio je také portfólio, ktoré zahŕňa investície do odlišných odvetví, vo viacerých krajinách a s rôznou trhovou kapitalizáciou, t.j. hodnotou, investičných aktív. Rozprestrením investícií takýmto spôsobom, môžeme minimalizovať riziko bez ohľadu na to, akú investičnú stratégiu si zvolíme.

Aký typ investície ponúka naša skupina WIV group?

Najčastejšie využívaným produktom našej investičnej nehnuteľnostnej skupiny je dlhopis zaistený nehnuteľnosťami v našej skupine. Jedná sa o krátkodobú investíciu, so stabilným výnosom 9 % - 10,2 % ročne na dva roky. Reflektujeme časté očakávania investorov - mesačnú výplatu výnosov, ktorá prináša pravidelnú rentu. Návratnosť tejto formy investície do nehnuteľností je teda zaujímavá pre investorov a to najmä za zníženého rizika, ktoré ponúka. Náš dlhopis možno zaradiť medzi alternatívne druhy investovania.

Investíciou do nášho dlhopisu sa investori spolupodieľajú na financovaní našich aktivít ako nehnuteľnostnej skupiny. Prostredníctvom zverených finančných prostriedkov sme schopní rýchlejšie a efektívnejšie realizovať naše projekty v Českej republike a na Slovensku. Vďaka tomu dokážeme projekty dokončovať rýchlejšie, čo je samozrejme zásadné nielen pre bezpečie investície, ale aj pozitívne pre výnos. Vďaka tomu, investíciou s našou spoločnosťou už od nižších čiastok, môžu investori dosiahnuť zaujímavú úroveň zhodnotenia svojich finančných prostriedkov a to za veľmi nízkeho rizika.

Ako sme už spomínali v predchádzajúcom článku, o vlastné a predovšetkým o cudzie zdroje v rámci našich aktivít ​sa staráme s najväčšou opatrnosťou a prikláňame sa k dlhodobej konzervatívnej investičnej stratégii. Kladieme obzvlášť dôraz na dlhodobý horizont, ktorý je podľa nás jeden z hlavných pilierov zmysluplného a úspešného investovania vlastných finančných prostriedkov.

V ďalšom článku nadväzujúcom na tému investícií priblížime investovanie do nehnuteľností a možnosti ako s ním začať.

Zoznam použitej literatúry:

Alliance. 2023. Fixed income bonds VS real estate investment ​[online]. Dostupné tu.

DILALLO, M., 2023. Understanding portfolio diversification [online]. Dostupné tu.

​In Store Slovakia. 2022. Do nehnuteľností možno investovať aj cez dlhopisy [online]. Dostupné tu.

páčil sa vám článok? Zdieľajte ho so svojimi priateľmi!
Chcete sa dozvedieť viac zo sveta investícií a nehnuteľností? Registrujte sa zadarmo na našu online konferenciu!

Online konferencia

NA TÉMU

STABILNÉ INVESTIČNÉ PRÍLEŽITOSTI NA DNEŠNOM TRHU S NEHNUTEĽNOSŤAMI

6. MARCA
18:00
ONLINE
1. FEBRUÁRA
18:00
ONLINE

Registrujte sa zadarmo