Slovenčina (Slovakia)
Czech (Čeština)
Slovenčina (Slovakia)

Kúpiť alebo prenajať? (1/2)

"Kúpiť si vlastné bývanie alebo bývať v prenájme?"

Táto problematika naberá obzvlášť nových rozmerov a to najmä z dôvodu neobvyklej situácie, v ktorej sme sa ocitli v roku 2020 s príchodom pandémie Covid-19. Táto sanitárna kríza zmenila finančnú situáciu mnohých z nás a v niektorých prípadoch aj situáciu bývania. Onedlho potom sme mali možnosť pocítiť dôsledky aj ukrajinsko-ruského geopolitického konfliktu.

Česká republika a Slovensko sa nachádzajú medzi krajinami, ktorých obyvatelia mali tento konflikt možnosť pocítiť aj zblízka a to najmä v podobe zmien v situácii bývania (ceny nehnuteľností - vlastné aj prenájom, ceny energií, či úrokové sadzby hypoték).

V ďalšom texte sa budeme snažiť priblížiť tému z našej perspektívy ako skupiny pohybujúce sa v sektore investícií do nehnuteľností. V texte vysvetlíme problematiku z dvoch uhlov pohľadu: na jednej strane majiteľa nehnuteľnosti a na druhej nájomníka nehnuteľnosti.

Čo to znamená vlastniť nehnuteľnosť a je to skutočne nevyhnutné?

Je všeobecne známe, že v Českej republike a na Slovensku "ľudia majú lásku k tehle". Všeobecne v týchto susedných krajinách chcú obyvatelia vlastniť. Predošlý komunistický režim, ktorým sme si tu prešli v nás zanechal, okrem iného aj mentalitu, podľa ktorej vlastniť znamená moc a vlastniť znamená v našej spoločnosti štatút. Výnimkou nie je ani túžba po vlastnom bývaní.

Áno, vlastné bývanie poskytuje pocit istoty a stability, pocit „pevnej strechy nad hlavou“ a tento pocit aj často prevažuje túžbu niečo vlastniť a potvrdiť si svoj štatút v spoločnosti. Pokiaľ ste sa už stretli s konceptom Maslowovej pyramídy, tak iste viete, že v prvom rade si človek potrebuje naplniť svoje základné telesné a fyziologické potreby, ktoré má dané od prírody. Len po naplnení týchto potrieb sa môže posúvať ďalej a snažiť sa dosiahnuť viac (ďalších 5 úrovní). Tu považujeme za nevyhnutné spomenúť, že aj keď sme si všetci ľudia prakticky podobní, naše predstavy a priania sa vždy budú do istej miery líšiť na základe našich skúseností a hodnôt. To znamená, že aj interpretácia tejto pyramídy potrieb (viďobrázok) je subjektívna podľa každého z nás.

Bývanie je možné zaradiť do druhej úrovne tejto pyramídy (“Potreba bezpečia a istoty”) a je úplne prirodzené cítiť najväčší pocit bezpečia a istoty práve, keď miesto, kde bývame je v našom osobnom vlastníctve. Náš finančný a ekonomický riaditeľ Ondřej Šaier tvrdí, že pokiaľ máte tú možnosť si vlastné bývanie kúpiť a je to pre vás pohodlne únosné po finančnej stránke, netreba váhať a nehnuteľnosť kúpte. Môže sa vám to vyplatiť najmä z dlhodobého hľadiska, pokiaľ myslíte na zabezpečenie rodiny alebo seba v už dôchodkovom veku.

Mnohokrát však zabúdame, že investícia do vlastného bývania nie je len jednorazovou investíciou v momente, keď nehnuteľnosť kupujeme. Pokiaľ nehnuteľnosť kúpime aj s pomocou hypotéky, pripočítajú sa k výdavkom aj pravidelné mesačné splátky. Pod pojmom investícia rozumieme nielen investovanie peňazí, ale aj času, čo si údržba vlastnej nehnuteľnosti vyžaduje počas celého jej užívania a bývania v nej. Kúpa nehnuteľnosti na vlastné bývanie teda znamená implicitne aj ďalšie výdavky a tiež záväzok a zodpovednosť. Sme tiež toho názoru, že dáva zmysel vlastnú nehnuteľnosť kupovať s dlhodobou víziou zabezpečenia, ale len vtedy, ak viete, že je to pre vás dlhodobo udržateľné v rámci vášho životného štýlu, vašich predstáv a samozrejme finančných možností. Je to tiež ideálne, ak si nájdete nehnuteľnosť v lokalite, ktorá sa vám páči a plánujete v nej dlhodobo zostať a založiť tam napríklad aj rodinu.

Ako skupina v oblasti nehnuteľností považujeme vlastniť nehnuteľnosť ako dobrú úschovu svojich peňazí. Vlastniť nehnuteľnosť totiž dáva zmysel aj s cieľom ju prenajímať. Majiteľ nehnuteľnosti sa teda stáva prenajímateľom. Tento spôsob zaistenia si pasívneho príjmu sa stáva čím ďalej tým viac populárnejším, aj keď v porovnaní so západnými ekonomikami sú u nás ľudia voči nemu stále skeptickí.

Tento zdroj pasívneho príjmu vidíme ako vhodný hlavne vtedy, ak má prenajímateľ k dispozícii už stabilný aktívny príjem a príjem z prenájmu nehnuteľnosti slúži ako doplnok na zabezpečenie si väčšej stability. Inak povedané, aj v rámci diverzifikácie, o ktorej sme už písali, by osoba nemala byť závislá výhradne na príjme z prenájmu. Tu však rovno ako pri vlastnom bývaní si majiteľ udržuje zodpovednosť za svoju nehnuteľnosť s tým, že sa mu do toho môžu započítať aj výdavky navyše spojené s opotrebením nehnuteľnosti nájomníkom alebo aj s právnymi službami (zaistenie riadnej dokumentácie k nájomnej zmluve).

Berúc do úvahy všetky vyššie spomenuté skutočnosti, z nášho uhla pohľadu je kúpa vlastného bývania riešením, pokiaľ vyžadujete vyššiu stabilitu, pocit istoty a zabezpečenia a plánujete založenie rodiny. Musí to však pre vás byť aj finančne únosné a v žiadnom prípade nie je dobrým riešením sa zaťažovať a dostávať sa kvôli tomu do finančných ťažkostí. S takýmito situáciami sa aj ako skupina v oblasti nehnuteľností stretávame pomerne často a snažíme sa pomôcť tam, kde sa to dá. Spolu so žiadateľmi sa snažíme prísť na také riešenie, ktoré zaistí, že neprídu o strechu nad hlavou a životný štandard im neklesne až tak razantne. O našich aktivitách si môžete viac prečítať tu.

Ve druhé části článku na téma koupit nebo pronajmout přiblížíme bydlení v nájmu a vše s tím spojené.

Zoznam použitej literatúry:

CzechCrunch. 2023. Je lepší si byt pronajmout nebo koupit? ​[online]. Dostupné tu.

FROST, G. 2023. Should I buy or rent a house? [online]. Dostupné tu.

MAJASKI, C. 2022. Renting vs. Owning a Home: What's the Difference? [online]. Dostupné tu.

páčil sa vám článok? Zdieľajte ho so svojimi priateľmi!
Chcete sa dozvedieť viac zo sveta investícií a nehnuteľností? Registrujte sa zadarmo na našu online konferenciu!

Online konferencia

NA TÉMU

STABILNÉ INVESTIČNÉ PRÍLEŽITOSTI NA DNEŠNOM TRHU S NEHNUTEĽNOSŤAMI

6. MARCA
18:00
ONLINE
1. FEBRUÁRA
18:00
ONLINE

Registrujte sa zadarmo