Slovenčina (Slovakia)
Czech (Čeština)
Slovenčina (Slovakia)

Prečo fialový oceán?

V tomto článku sme sa vám rozhodli priblížiť podstatu fungovania našej skupiny WIV group prostredníctvom ekonomickej teórie, ktorá inšpirovala aj naše moto: „Vytváříme fialový oceán na trhu s nemovitostmi“​.

V ekonomickej teórii, rovnako ako v praxi, sa stretávame s pojmami červený a modrý oceán, ktoré predstavili ekonómovia C. Kim a R. Mauborgne. Ide o trhové stratégie volené firmami pôsobiacimi v rôznych konkurenčných odvetviach, pričom trh s nehnuteľnosťami nie je výnimkou.

Pokiaľ firma využíva tzv. stratégiu červeného oceánu​, znamená to, že intenzívne pracuje na tvorbe konkurenčných výhod oproti zbytku firiem, čím vytvára takú pridanú hodnotu pre zákazníka, ktorú mu iné firmy neposkytujú. Firma dosahuje konkurencieschopnosť najmä vďaka podrobnej analýze vonkajšieho prostredia trhu, na ktorom pôsobí. Rast na takom trhu je pre každú firmu veľmi náročný a nárast trhového podielu (trhovej sily) jednej firmy znamená pokles trhového podielu druhej. Hranice odvetvia sú, poďla tejto stratégie, jasne definované a firmy, ktoré v ňom pôsobia priamo ovplyvňujú, či vstup nových konkurentov do tohto odvetvia je stále atraktívny. Červené oceány možno obecne charakterizovať silne konkurenčným podnikateľským prostredím.

Firma, ktorá využíva tzv. stratégiu modrého oceánu považuje hranice odvetvia alebo trhu, v ktorom pôsobí, len ako abstraktné a vníma stávajúce príležitosti aj poza tieto hranice v iných oblastiach. Táto stratégia sa zameriava predovšetkým na na stávajúci dopyt mimo daný trh alebo odvetvie, kde sa firma pohybuje. Pracuje na tvorbe inovovanej pridanej hodnoty ​pre zákazníka, ktorou sa diferencuje v povedomí verejnosti od zbytku konkurencie. Touto stratégiou je firma schopná dosiahnuť uspokojenie dopytu nového segmentu zákazníkov, čím nadobúda náskok pred potenciálnou konkurenciou.

Skupina WIV group, ako už naznačuje farba nášho brandu, sa pri detailnej analýze oboch vyššie spomenutých stratégií nachádza presne v strede, vo „fialovom oceáne“​.

Prečo to tak je?

V rámci našej podnikateľskej činnosti sa zaoberáme tradičným výkupom a predajom nehnuteľností, čo je pre nás aktivita situovaná v červenom oceáne. Čo však prinášame do tejto oblasti je morálny aspekt, keďže berieme do úvahy špecifické potreby našich zákazníkov a snažíme sa ich v čo najväčšej miere napĺňať. Darí sa nám pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkých životných a finančných situáciách. Pre našich klientov vytvárame stabilné a doveryhodné prostredie. Náš postup výkupu nehnuteľností nájdete na našej webovej stránke tu. Majiteľ nehnuteľnosti je pre nás kľúčovým elementom celého výkupu a dbáme na to, aby sa aj v pozícii nájomníka cítil komfortne.

Na trhu s výkupmi nehnuteľností aplikujeme stratégiu modrého oceánu tak, že umožňujeme našim klientom si od nás svoje nehnuteľnosti spätne odkúpiť do osobného vlastníctva, akonáhle im to finančná situácia opäť umožní. Medzitým našim zákazníkom umožňujeme aj naďalej bývať v svojich domoch alebo bytoch za bežné trhové nájomné, čím uskutočňujeme tzv. odkup nehnuteľnosti formou nájmu. Konkurenciesschopnej služby v tomto rozsahu nie je na českom trhu schopná prakticky žiadna iná skupina. Na Slovensku sa vďaka dlhoročným väzbám a skúsenostiam dostávame k pozemkom, ktoré dokážeme vykúpiť za zlomkové trhové ceny. Našim pričinením tu potom môžu vyrastať nové rodinné domy, prípadne celé bytové súbory.

Kombinácia týchto dvoch aspektov nášho podnikania vytvára netradičný „fialový oceán”, do ktorého vdychujeme silné morálne hodnoty, za ktoré sme ochotní sa postaviť.

Zoznam použitej literatúry:

Blue Ocean. 2022. Red Ocean vs Blue Ocean Strategy [online]. Dostupné tu [cit. 2022-12-13].

KIM, W. C. 2005. Blue Ocean Strategy : From Theory to Practice. In California management review [online]. Dostupné tu. 2005, vol. 47, č. 3. ISSN 2162-8564 [cit. 2022-12-13].

KIM, W. C., MAUBORGNE, R. 2005. Blue Ocean Strategy : How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. Boston : Harvard Business School Press, 2005. ISBN 978-1591396192.

páčil sa vám článok? Zdieľajte ho so svojimi priateľmi!
Chcete sa dozvedieť viac zo sveta investícií a nehnuteľností? Registrujte sa zadarmo na našu online konferenciu!

Online konferencia

NA TÉMU

STABILNÉ INVESTIČNÉ PRÍLEŽITOSTI NA DNEŠNOM TRHU S NEHNUTEĽNOSŤAMI

6. MARCA
18:00
ONLINE
1. FEBRUÁRA
18:00
ONLINE

Registrujte sa zadarmo