Slovenčina (Slovakia)
Czech (Čeština)
Slovenčina (Slovakia)

Investícia a investičný trojuholník. O čo ide?

V nadväznosti na tému investícií by sme v tomto článku radi priblížili pojem investícia a v súvislosti s ním aj pojem investičný trojuholník. V prvej časti článku objasňujeme samotný pojem investícia a v druhej časti s investíciou úzko prepojený investičný trojuholník. Tieto pojmy nám majú slúžiť ako základ pri investičnom rozhodovaní.

Čo je investícia?

Podľa Ministersvta financií Českej republiky je investícia spôsob, ktorým je možné riešiť situáciu, kedy disponujeme vyšším objemom finančných zdrojov než v danom momente potrebujeme. Takýto stav sa v ekonomike obecne nazýva finančný prebytok. V širšom slova zmysle môžeme o investícii hovoriť vždy, keď si niečo v danom okamihu odoprieme s účelom z toho ťažiť pôžitok v budúcnosti. Inými slovami ide o tzv. odloženú spotrebu.

Vhodným ilustračným príkladom je príklad Robinsona Crusoe na opustenom ostrove. Na to, aby na opustenom ostrove prežil, musí Robinson chodiť každý deň na lov rýb, ktoré predstavujú jeho primárny zdroj potravy. Takto sa mu darí si potravu zaistiť, ale nedarí sa mu vytvárať zásoby na „horšie časy“. Pokiaľ sa však jedného dňa rozhodne, že namiesto rybárčenia využije svoj čas na to, aby postavil malú loď, uskutočňuje v tomto momente investíciu. Prečo? Lebo tým, že si Robinson postaví loď, bude v budúcnosti schopný uloviť niekoľkonásobne viac rýb za jeden deň v porovnaní s jeho aktuálnou situáciou, kedy loď nemá a bude si vďaka tomu môcť vytvoriť zásoby jedla. Toto mu ušetrí čas a bude mať príležitosť využiť svoj čas aj na ďalšie rôzne prínosné aktivity. Robinson si teda na úkor svojej dnešnej spotreby zvyšuje svoju spotrebu budúcu.

Vyššie spomínanú situáciu možno ilustrovať na grafe, ktorý reprezentuje ideálny stav po uskutočnení investície, tzn. kladný výnos vytvárajúci pridanú hodnotu.

Vlastné spracovanie podľa MFČR

Na grafe, U0 predstavuje úroveň úžitku, ktorú máme pred investíciou (počet rýb, ktorý Robinson uloví pred stavbou lode), U1 je naša úroveň úžitku počas investície (Robinson počas stavby lode). Rozdiel medzi U0 a U1 predstavuje to, čo investujeme (Robinson investuje čas). U2 je úroveň úžitku po uskutočnení investície (počet rýb, ktoré Robinson uloví s postavenou loďou). Výšku výnosu možno vyrátať ako rozdiel medzi U2 a U0 (počet ulovených rýb s loďou mínus počet ulovených rýb bez lode).

Čo je investičný trojuholník?

Pojem investičný trojuholník predstavuje trojicu faktorov, na ktoré by sme si mali, pri každej zvažovanej investícii, obzvlášť dávať pozor. Tieto faktory sú: riziko, likvidita a výnos (viď obrázok nižšie).

Ideálna investícia by bola taká, kedy by sme mali vysoký výnos a likviditu a nízke riziko. Jednoducho povedané: bezrizikové, okamžite dostupné riešenie s vysokým výnosom. Takáto všeobecná ideálna investícia však neexistuje a preto musíme vedieť, čo presne od investície očakávame. Tzn., či si z investície predstavujeme vysoký výnos a sme ochotní preto aj podstúpiť vyššie riziko, zároveň aj s tým, že nebudeme mať dostupný obnos peňazí v hotovosti ihneď, alebo naopak, vyhľadávame možnosť zhodnotenia peňazí pomerne rýchlo a isto, aj keď výnos z danej investície bude pre nás nižší.

Pre ilustráciu, pokiaľ by Robinson bral do úvahy investičný trojuholník, tak by sa napríklad mohol dostať do situácie, kedy by sa rozhodoval medzi možnosťami:

  • stavba lode, ktorá si vyžaduje celé tri dni práce, po jej zhotovení je Robinson schopný uloviť sedemnásobne viac rýb v blízkom okolí ostrova,

  • zhotovenie nástroja, ktoré si vyžaduje jeden celý deň práce a s ktorým Robinson dokáže uloviť trojnásobne viac rýb,

  • stavba pevnejšej lode, ktorá si vyžaduje celých päť dní práce, po ktorej zhotovení Robinson môže loviť ryby aj vo väčšej vzdialenosti od ostrova, tzn. loviť iné ryby a desaťnásobok počtu, ktorý loví teraz.

S každou možnosťou prichádza iná úroveň rizika rovnako ako aj iná úroveň výnosu, ktoré si Robinson musí vyhodnotiť a porovnať medzi sebou na to, aby mohol zvoliť to najlepšie riešenie pre seba, inak povedané, pre svoju spotrebu.

Rovnako ako Robinson sa, s ohľadom na tieto tri faktory, môžeme rozhodnúť aj my, kam svoje aktuálne dostupné finančné prostriedky za účelom ich zhodnotenia zainvestujeme. Pre každého z nás je podľa nastavených priorít teda „ideálna“ iná voľba, pri ktorej berieme ohľad na naše špecifické potreby a aktuálnu situáciu.

V ďalšom článku podrobnejšie rozoberieme rôzne investičné nástroje a prostriedky a tiež priblížime, ako ich môžeme využiť pre pohodlnú a bezpečnú investíciu svojich financií a to aj v spolupráci s našou investičnou skupinou v oblasti nehnuteľností WIV group.

Zoznam použitej literatúry:

CURRY, B., NAPOLETANO, E. 2022. What is investing? How can you start investing? [online]. Dostupné tu.

LUKL, R. 2004. Investiční rozhodování jako východisko úspěchu firmy [Diplomová práce]. Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství, 2004. 88 s. Dostupné na: https://is.muni.cz/th/i8na2/DIPLOMOVA_PRACE.DOC.
MFČR. 2022. Investice obecně [online]. Dostupné tu.

páčil sa vám článok? Zdieľajte ho so svojimi priateľmi!
Chcete sa dozvedieť viac zo sveta investícií a nehnuteľností? Registrujte sa zadarmo na našu online konferenciu!

Online konferencia

NA TÉMU

STABILNÉ INVESTIČNÉ PRÍLEŽITOSTI NA DNEŠNOM TRHU S NEHNUTEĽNOSŤAMI

6. MARCA
18:00
ONLINE
1. FEBRUÁRA
18:00
ONLINE

Registrujte sa zadarmo