Slovenčina (Slovakia)
Czech (Čeština)
Slovenčina (Slovakia)

Projekt Nový Budimír

Projekt Nový Budimír

Pozemek s rozlohou 6 hektárov, z ktorých máme už 3 hektáre vo vlastníctve. Na danom pozemku má vzniknúť 100 rodinných domov v réžii developera, pre ktorého pozemok chystáme.