Slovenčina (Slovakia)
Czech (Čeština)
Slovenčina (Slovakia)

Žiar nad Hronom

Rozloha - 6200 m²

Výkup pozemku na výstavbu bytového domu s viac než 80 bytovými jednotkami.