Slovenčina (Slovakia)
Czech (Čeština)
Slovenčina (Slovakia)

Podtatranská obec

Rozloha - 2 ha

Pozemok s platným stavebným povolením a vypracovaným projektom na výstavbu rodinných domov. Pozemok pripravujeme k predaju tak, aby developer mohol pohodlne zahájiť výstavbu.