Slovenčina (Slovakia)
Czech (Čeština)
Slovenčina (Slovakia)

Byt Karviná

 

Byt Karviná s trhovou hodnotou cez 3 mil. Kč s dlhodobým nájomníkom, pôvodným majiteľom.